QUALITAS PRIMUM – MŪSŲ VISŲ ORGANIZACIJA

QUALITAS PRIMUM yra nepriklausoma ir pirmaujanti organizacija, kurios specializacija – visapusiškų valymo paslaugų sektoriaus veiklos valdymo ir kontrolės procesai, sistemų kūrimas ir teikimas.

Mūsų organizacija teikia unikalius ir inovatyvius, bet kartu ir patikrintus sprendimus, siūlančius daugiau nei tik standartų ir kitų reikalavimų atitikimą valymo paslaugų sektoriaus dalyviams ir atstovams. Siekiame padėti savo klientams tobulinti ir efektyvinti valymo veiklą, optimizuoti kaštus, užtikrinti tvarų ir sklandų vystymąsi.

Paslaugos teikiamos viešajam ir verslo sektoriams bei fiziniams asmenis.

QUALITAS PRIMUM klientai:
Valymo paslaugų užsakovai, perkančiosios organizacijos
Valymo paslaugų įmonės
Įmonės, kurios valymą atlieka savo turimais darbuotojais
Turto valdymo ir administravimo įmonės
Kitos organizacijos (nacionalinės ir tarptautinės reikšmės projektai, valymo paslaugų standartizavimas, valymo rinkos inovacijos ir kt.)
Fiziniai asmenys (teikiantys valymo paslaugas, konsultacijas, patikrinimus, kokybės kontrolę ir kt.)

MES:

Teikiame
 • Mokymo paslaugas
 • Sertifikavimo ir licencijavimo paslaugas
 • Valymo specialistų instruktavimo paslaugas
 • Kokybės kontrolės paslaugas
 • Valymo paslaugų administravimo paslaugas
 • Akredituotus © STAND EDU™ kursus
Diegiame
 • Kokybės kontrolės ir užtikrinimo sistemas
 • Standartus: QLT-100, NEN 2075, INSTA 800, GOST R 51870, EN 13549
 • QUALYTICK™ procesų valdymo platformą
 • © STAND™ sistemas
 • © STAND 9100™ standartus
 • Darbuotojų skatinimo
 • Ir motyvavimo sistemas
Atliekame
 • Nepriklausomą valymo paslaugų auditą
 • Valymo paslaugų rezultatų atitikties vertinimą
 • Valymo kokybės auditą
 • Teritorijos priežiūros auditą
 • Teritorijos priežiūros atitikties vertinimą
 • Infekcijos kontrolės auditą (valymo pasaugos)
Rengiame
 • Valymo paslaugų standartus
 • Teritorijos priežiūros standartus
 • Infekcijos kontrolės (valymo paslaugos) standartus
 • Švaros standartus įvairios paskirties objektams
 • Technines specifikacijas: valymo paslaugos ir teritorijos priežiūra
 • Viešųjų ir verslo sektoriaus valymo paslaugų pirkimo dokumentus
Optimizuojame
 • Valymo paslaugų kaštus
 • Kokybės kontrolės sistemas
 • Valymo paslaugų veiklos kaštus
 • Valymo specialistų produktyvumą
 • Valymo sektoriaus dalyvių darbo našumą
 • Darbo resursus ir įrangą
Konsultuojame
 • Valymo paslaugų užsakovus
 • Valymo paslaugų įmones
 • Pastatų administravimo įmones
 • Individualius asmenis
 • Viešojo sektoriaus organizacijas
 • Verslo sektoriaus organizacijas
Organizuojame
 • Valymo paslaugų pirkimą
 • Seminarus
 • Derybas
 • Kursus
 • Mokymus
 • Valymo paslaugų konkursus
QUALITAS PRIMUM vertybės:

Esame unikalios ir profesionalias valymo paslaugų sistemos © STAND™ akreditacijos įstaiga.

QUALITAS PRIMUM unikali vadybos ir valdymo sistema, akredituota ISO 9001:2015 bei sertifikuota EN 13549 standartu.

Teikiame akredituotus QUALITAS PRIMUM praktinius mokymus © STAND EDU™ valymo ir švaros specialistams (valytojams), vadybininkams, koordinatoriams, vadovams, technologams, atliekame sertifikavimą ir suteikiame licencijas.

Mūsų paskirti ekspertai diegia, apmoko ir sertifikuoja © STAND™ ir kitomis kokybės kontrolės sistemomis, rengia ir diegia valymo ir priežiūros paslaugų standartus © STAND 9100™ bei pritaiko ir diegia įprastines kokybės kontrolės sistemas, sertifikuoja.

Organizuojame valymo kokybės nustatymo standartų ir kokybės kontrolės sistemų QLT-100, INSTA 800, NEN 2075, LVS 1051, GOST R 51870 bei kitų valymo paslaugų kokybės nustatymo modelių kursus, seminarus, mokymus. Rengiame, diegiame ir tobuliname organizacijų kokybės kontrolės procesus, sertifikuojame.

Vykdome nepriklausomą valymo paslaugų atitikties vertinimą, teikiame valymo kokybės audito paslaugas, parengiame ataskaitas.

Teikiame programinės įrangos QUALYTICK™ diegimo paslaugas. Užduočių valdymo platforma ir programinė įranga QUALYTICK yra pritaikyta prie kiekvieno kliento veiklos specifikos, kontrolės ir vadybos sistemų (LEAN, 5S, ISO 9001 ir t. t.) ir kitų organizacijos procesų. Su platforma QUALYTICK lengva rinkti įvairios paskirties informaciją, ją paskirstyti, apdoroti duomenis ir juos valdyti. QUALYTICK – puikus įrankis ir priemonė siekti jūsų veiklos efektyvumo ir optimizuoti kaštus.

Rengiame ir pritaikome QUALITAS PRIMUM akredituotus valymo paslaugų ir švaros standartus © STAND 9100™ pagal kiekvienos organizacijos specifiką, poreikius, veiklos ir vadybos sistemas.

Aktyviai dalyvaujame valymo paslaugų viešųjų ir verslo sektoriaus pirkimų procesuose, padedame organizacijoms parengti technines specifikacijas, sutartines sąlygas, parenkame ir nustatome paslaugų teikėjų ir ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, teikiame mokymo paslaugas ir konsultuojame.

Teikiame valymo paslaugų kokybės kontrolės ir administravimo paslaugas įvairios paskirties objektams.

QUALITAS PRIMUM visada stengiasi užtikrinti, kad organizacijos rezultatai atitiktų mūsų klientų ir kitų suinteresuotųjų šalių reikalavimus ir lūkesčius.

Mūsų turima organizacijos valdymo sistema užtikrina, kad QUALITAS PRIMUM tiekia produktus ir paslaugas pagal nustatytą kokybės lygį, saugo aplinką ir veikia sistemingai, vadovaujantis darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimais.

Etiškumas
Sąžiningumas
Nešališkumas
Orientacija į klientą
Darbų sauga
Aplinkosauga

© KAS JUMS YRA KOKYBIŠKA ŠVARA?™