Kokybė

Esame sertifikuota „A“ tipo Kontrolės įstaiga pagal ISO/IEC 17020:2012 standartą, atliekanti trečiosios šalies patikras ir auditus. Mūsų paslaugos, produktai, vadybos ir valdymo sistema yra akredituota ISO 9001:2015 bei sertifikuota EN 13549:2001 standartais nepriklausomos tarptautinės sertifikavimo įstaigos.

Sertifikavimo įstaigos akreditavimo įstaigos: UKAF ir IAS (International Accreditation Services ®).

Akreditacijos įstaiga IAS yra ILAC-MRA, IAF signatarė.

Veiklą vykdome pagal kokybės vadybos standartą ISO 9001:2015, kuris dera su ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021 ir ISO/IEC 17024 standartais (plačiau www.iso.org), remiamės kitais tarptautiniais ir visuotinai pripažintais standartais, gerąja pasauline praktika bei reglamentais.

QUALITAS PRIMUM yra Lietuvos standartizacijos departamento techninio komiteto narys, plačiau skaitykite www.lsd.lt

Esame pripažinti CEN (Europos standartizacijos departamentas) kaip nepriklausomas juridinis asmuo, teikiantis CEN standartų (EN 13549:2001) švietimo paslaugas; suteikta licencija CEN logotipo naudojimui, plačiau skaitykite www.cen.eu.

Teikdami aukščiausios kokybės paslaugas, padedame savo klientams įveikti kylančius iššūkius kokybės, darbų saugos, aplinkosaugos bei socialinio atsakingumo srityse.

© KOKYBIŠKA ŠVARA™