© LST EN 13549:2003. Valymo Paslaugos. Kokybės nustatymo sistemos bendrieji reikalavimai ir rekomendacijos.
Standartas EN 13549:

© EN 13549:2001 – Cleaning services – Basic requirements and recommendations for quality measuring systems

  • yra priimtas ir laikomas Europos standartu. Šį standartą yra priėmusios visos Europos Sąjungos šalys. Standartas EN 13549 yra ir Lietuvos Respublikos standartas, skirtas valymo paslaugų teikiamos kokybės lygiui nustatyti.
  • parengtas Europos standartizacijos techninio komiteto CEN/TC 328 „Valymo paslaugų teikimo matavimo sistemos standartas“. Europos standartizacijos komiteto (CEN) sukurtas standartas gana greitai buvo įdiegtas visose Europos Sąjungos (EU) valstybėse, juo naudojasi ir kitos organizacijos, esančios ne Europos Sąjungos šalyse (Norvegija, Suomija, Rusija, Kinija, Naujoji Zelandija ir t. t.).
  • yra pamatinis standartas visuotinai priimtiniems vertinimo modeliams ir kokybės kontrolės sistemoms (NEN 2075, QLT-100, INSTA 800, LVS 1051). Standartas pateikia pagrindinius ir principinius reikalavimus bei rekomendacijas valymo paslaugų vertinimo sistemoms, jis yra lyginamas su ISO 9000 kokybės vadybos sistemų standartu, po kurio atsirado kiti šios standartų šeimos linijos standartai.
  • aiškiai apibrėžia, kaip valymo paslaugos ir su valymo paslaugomis susiję darbai turi būti tikrinami, kokie atrankos būdai privalo būti naudojami, identifikuojamos esamos rizikos bei pateikiamos rekomendacijos.
  • buvo sukurtas valymo paslaugų rinkai stabilizuoti bei dėl poreikio įvesti aiškumą tarp užsakovo ir valymo paslaugų įmonės, įskaitant valymo paslaugų specialistus, dėl teikiamų paslaugų veiklos ir kokybės atitikties nustatymo. Standartas skirtas organizacijų kokybės kontrolės sistemoms, įvertina valymo paslaugų teikiamą kokybę ir kokybės lygį vizualiniu būdu, naudojant pasirinktus modelius ir objektyvius kriterijus (QLT-100, NEN 2075, INSTA 800, LVS 1051).
  • yra sukurtas atsižvelgiant į teisinius aktus, higienos normas, gerąją pasaulinę praktiką bei valymo rinkos patirtį.
  • vienintelis tokio tipo standartas pasauliniu mastu, standartą EN 13549 užsakovai ir valymo paslaugų įmonės įtraukia į sutartinius įsipareigojimus, siekdami efektyvesnio paslaugų teikimo ir kokybės lygio nustatymo.