© STAND EDU™ – tai mokymai, kuriuose švaros specialistai susiejami su saugia ir higieniška aplinka, šiuolaikiška ir inovatyvia valymo paslaugų rinka, darbdaviu ir klientais.

Visiems žinoma, kad teoriškai valyti gali kiekvienas, tačiau valyti ir suteikti švarą ar švarią aplinką yra du skirtingi dalykai. Mes kiekvienas valome ar valomės (visi skirtingai), tačiau ar tikrai kiekvienas sugebame užtikrinti švarą? © STAND EDU™ mokymai, jei norima sukurti saugią, švarią ir higienišką aplinką.

Visi gali būti valytojais, bet ne visi gali būti švaros specialistais. © STAND EDU™ – švara su šypsena.

© STAND EDU™ MOKYMAI TAI:
 • DARBŲ SAUGA
 • ŠVAROS IR VALYMO DARNUMAS BEI ORIENTACIJA Į REZULTATUS
 • SAUGI VALYMO PRAKTIKA
 • SAUGI IR HIGIENIŠKA APLINKA SAU IR APLINKINIAMS
© STAND EDU™:
 • suteikia galimybę pasirinkti įgūdžius ir kvalifikacijas, kurios labiausiai atitinka jūsų individualius ar verslo poreikius.
 • mokymai tinka visiems, kurie dalyvauja ar yra susiję su valymo pramone, įskaitant valytojus, valymo ir švaros specialistus, prižiūrėtojus, brigadininkus, instruktorius, technologus, vadovus ar asmenims, kurie nori tobulinti savo įgūdžius šioje rinkoje.
 • apjungia valymo rinkos ekspertų, valymo srities profesionalų patirtį, gerąją vartotojų ir užsakovų praktiką bei mokslinius tyrimus, todėl leidžia pateikti QUALITAS PRIMUM akredituotus mokymus © STAND EDU™ kaip vienus iš geriausių ir inovatyviausių, ypač lanksčių ir prie šiuolaikinės verslo aplinkos bei joje vykstančių pokyčių pritaikomų mokymų.
 • mokymo kursai yra unikalūs ir interaktyvūs. Kursuose naudojamos gerosios praktikos, užduočių ir diskusijų seansų projektų deriniai. Šiuose mokymuose 85 % sudaro praktika, grindžiama žiniomis, elgsena ir įgūdžiais, kuriuos valymo paslaugų sektorius tikisi gauti iš jūsų.
 • nuolat tobulėjanti ir prisitaikanti prie rinkos pokyčių praktinių mokymų dinamiška sistema.
 • įvairių įgūdžių ir kompetencijų kolekcija, pritaikyta valymo paslaugų sektoriaus rinkai.
 • yra reguliariai peržiūrimi © STAND™ techninio komiteto bei nuolat tobulinami, kad būtų patenkinti jūsų ir visų mūsų klientų poreikiai bei lūkesčiai.
 • mokymai yra lankstūs ir suderinti su organizacijų ir individualių asmenų poreikiais
© STAND EDU™ MOKYMAI SKIRTI:
 • VALYMO PASLAUGŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJAMS
 • FIZINIAMS ASMENIMS IR INDIVIDUALIEMS VALYMO SRITIES SPECIALISTAMS.
 • KITŲ SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DARBUOTOJAMS
 • ORGANIZACIJŲ, KURIOS VALYMĄ ATLIEKA SAVO TURIMA VALYMO KOMANDA, DARBUOTOJAMS

Visi akredituoti © STAND EDU™ mokymai yra valdomi per QUALITAS PRIMUM paslaugų paketą, įtrauktą į mūsų unikalią akredituotą ISO 9001 ir sertifikuotą EN 13549 vadybos sistemas.

Nesidrovėkite, kreipkitės į mus – jeigu ieškote vienkartinių akredituotų ir sertifikuotų įgūdžių mokymų, ar norite įsigyti atitinkamas © STAND EDU™ siūlomas kvalifikacijų licencijas.

AKREDITUOTI © STAND EDU™ MOKYMAI (ĮGŪDŽIAI, KOMPETENCIJOS IR LICENCIJOS)

Visiems mūsų dalyviams, atestacijos metu sėkmingai apsigynusiems kvalifikaciją, yra išduodamos © STAND EDU™ kvalifikacijų licencijos. Suteiktos licencijos galioja dvejus metus, po kurių vykdoma pakartotinė atestacija, o prireikus – perkvalifikavimas.

QUALITAS PRIMUM išduoda licencijas tik tiems kandidatams, kurie atestacijos būdu sėkmingai išlaikė ir apsigynė savo įgūdžius ir kompetencijas. Visi licencijuoti © STAND EDU™ asmenys privalo laikytis nustatyto © STAND EDU™ Etikos Kodekso, pažeidus šį kodeksą licencija gali būti sustabdoma arba panaikinama.

Visos QUALITAS PRIMUM išduotos licencijos yra registruojamos „Sertifikatų verifikavimo“ skyriuje. Norint surasti licencijuotą asmenį, jums reikės suvesti unikalų to asmens licencijos numerį. Jeigu turite papildomų klausimų – nesidrovėkite – susisiekite su mumis.

Greičiausiai skamba neįprastai išgirdus, kad egzistuoja toks dalykas kaip licencijos valymo rinkos atstovams ar dalyviams. Šiandien tai nėra privaloma licencija, nes valymo paslaugų rinkos didžioji dalis išlieka nereguliuojama, tačiau © STAND EDU™ suteikta licencija stiprina rinkos dalyvio poziciją, didina savivertę, pripažinimą, kelia statusą, be to, stiprina darbų saugos, valymo darbų, jų rezultatų, kokybės bei higieniškos aplinkos kompetencijas. Įgijus © STAND EDU™ licenciją siekiama, kad darbuotojas būtų pasitikintis, mokėtų pasirūpinti savimi, atliktų reikiamus darbus naudojant gerosios praktikos metodus bei rūpintųsi aplinkiniais, naudodamas turimus ir papildomai įgytus įgūdžius.

© STAND EDU™ KURSŲ TIKSLAI:
 • DARBO VIETOS PARUOŠIMAS NAŠIAM DARBUI
 • LICENCIJUOTŲ KVALIFIKACIJŲ SUTEIKIMAS ATESTACIJOS BŪDU
 • EFEKTYVIŲ VALYMO REZULTATŲ SUVOKIMAS
 • SUPRASTI PRAKTINIUS DARBŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ASPEKTUS
 • SAUGIOS APLINKOS SAU IR APLINKINIAMS PALAIKYMAS
 • ĮRANGOS, PRIEMONIŲ IR ĮRANKIŲ TAUSOJIMAS IR PRIEŽIŪRA
© STAND EDU™ privalumai:
 • DARBO VIETOS PARUOŠIMAS NAŠIAM DARBUI
 • LICENCIJUOTŲ KVALIFIKACIJŲ SUTEIKIMAS ATESTACIJOS BŪDU
 • EFEKTYVIŲ VALYMO REZULTATŲ SUVOKIMAS

Privatiems ir fiziniams asmenis

 • Pozicionavimas rinkoje per įgytus © STAND EDU™ įgūdžius;
 • Išskirtinumas įgijus © STAND EDU™ kvalifikacijas;
 • Darbo paieškos palengvinimas;
 • Papildomos darbų saugos kompetencijos;
 • Saugios aplinkos sau ir aplinkiniams teikimas;
 • Jūsų įgūdžių ir kompetencijų didinimas;
 • Papildomų įgūdžių ir kompetencijų diegimas;
 • Socialinio statuso gerinimas;
 • Pripažinimo didinimas;
 • Veiklos efektyvumas ir pasiekiami naudingi rezultatai;
 • Papildomos žinios apie valymo rinką;
 • Konkurencinis pranašumas;
 • Galimybė gauti daugiau privačių užsakymų;
 • Karjeros galimybės;
 • Licencijos suteikimas;
 • Galimybė nuolat tobulinti savo įgūdžius su © STAND EDU™;
 • Savo kaip valymo rinkos dalyvio vertės didinimas.

Valymo paslaugų įmonei

 • Konkurencinis pranašumas
 • Pozicionavimas rinkoje per savo darbuotojų įgytus © STAND EDU™ įgūdžius
 • Išskirtinumas per savo darbuotojų licencijuotas © STAND EDU™ kvalifikacijas
 • Kompetentingas ir apmokytas personalas
 • Papildomos darbų saugos kompetencijos
 • Saugios aplinkos darbuotojams, klientams ir jų lankytojams suteikimas
 • Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
 • Darbuotojų skatinimas
 • Privalumas viešuosiuose pirkimuose
 • Privalumas verslo sektoriaus konkursuose
 • Privalumas siekiant gauti naujų klientų
 • Darbuotojų motyvavimas
 • Veiklos efektyvumas ir naudingų rezultatų pasiekimas
 • Jūsų darbuotojų įgūdžių ir kompetencijų didinimas
 • Efektyvumo ir produktyvumo didinimas
 • Socialiai atsakingos įmonės stiprinimas
 • Sąnaudų taupymas
 • Darbuotojų pasitikėjimo ir savivertės didinimas
 • Galimybė nuolat tobulinti savo darbuotojų įgūdžius su © STAND EDU™

Organizacijoms, kurioms valymo paslaugas atlieka savo turima valymo komanda

 • Komandos motyvavimas
 • Efektyvumo ir produktyvumo didinimas
 • Veiklos efektyvumas ir naudingų rezultatų pasiekimas
 • Jūsų darbuotojų įgūdžių ir kompetencijų didinimas
 • Papildomos darbų saugos kompetencijos
 • Saugios aplinkos savo darbuotojas ir lankytojams suteikimas
 • Socialiai atsakingos įmonės stiprinimas
 • Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
 • Galimybė nuolat tobulinti savo darbuotojų įgūdžius su © STAND EDU™
 • Komandinių įgūdžių stiprinimas
 • Sąnaudų taupymas
 • Darbuotojų savivertės didinimas
Informacija apie © STAND EDU™ mokymus

Kur vyksta mokymai?

Priklausomai nuo tikslinės grupės, mokymai ir atestacijos yra vykdomos arba mūsų klientų paskirtose patalpose arba mūsų paruoštoje praktinių seminarų (Workshop) studijoje.

Garantija

mūsų suteiktas sertifikatas, patvirtina, kad asmuo buvo atestuotas ir išlaikė praktinius egzaminus pagal sudarytus akredituotus © STAND EDU™ mokymus. Jeigu © STAND EDU™ licencijuotas asmuo pažeidė nustatytą Etikos Kodeksą ir jūs turite neginčijamų įrodymų, prašome informuoti mūsų Technikos komitetą apie šį pažeidimą pateiktoje „Pretenzijų formoje“. Mūsų Technikos komitetas, gavęs pretenzijas, savo ruoštu atliks tyrimą bei svarstymą dėl pažeidimo sunkumo lygio ir priims spendimą dėl suteiktos licencijos bei kvalifikacijos sustabdymo arba panaikinimo. Pažymime, kad nepateikus kontaktinės informacijos Pretenzijos formoje informacija gali būti nenagrinėjami – visuomet norime skaidriai įvertinti pateiktus duomenis.

Dažniausiai teigiama, kad valytojas – tai asmuo, atliekantis valymo darbus. © STAND EDU ™ licenciją turintis valytojas, ne tik atlieka valymo darbus, bet yra profesionalas, kuris sukuria švarią, saugią ir higienišką aplinką sau ir aplinkiniams.

© STAND EDU™

 • didina darbuotojų įgūdžius ir kompetencijas.
 • savo vertę žinantiems valymo paslaugų rinkos dalyviams.
 • licencijuoti specialistai rūpinasi savo ir savo klientų saugia aplinka.
 • mokymų sistema skirta valymo ir švaros paslaugų teikimo atstovams.
 • saugumas, patikimumas, kokybė

© STAND EDU™ – tai praktinių valymo įgūdžių ir kompetencijų rinkinys, kurį sudaro:

 •  Bazinis komplektas – Licencija Valymo Praktikai (© CCEC™)
 • © SEPS™ – Valymo ir švaros specialisto mokymai ir licencija
 • © SEPE™ – Valymo ir švaros eksperto mokymai ir licencija
 • © SEPI™ – Instruktoriaus kursai ir licencija
 • © SEPA™ – akredituoti © STAND EDU™ vertintojo ir atestuotojo kursai ir licencija