Valymas ir valymo paslaugos

Kaip sumažinti ginčus dėl valymo kokybės? Švarios patalpos ar nešvarios?

By lapkričio 10, 2019 gruodžio 21st, 2020 No Comments
Jei klientui reikalingas rezultatas (švara), o ne valymo procesas, kodėl daugeliu atvejų užsakovai nenurodo norimų rezultatų valymo įmonei ar valymo personalui? Rezultatas gali būti ne tik aiškiai apibrėžtas, bet ir objektyviai patikrintas, nustatant suteiktą švaros lygį. Šiam tikslui yra naudojamos valymo kokybės nustatymo ir atitikties patikrinimo sistemos (QLT-100, NEN 2075, INSTA 800, LVS 1051, GOST R 51870) bei techninės specifikacijos ir valymo standartai © STAND 9100™. Valymo paslaugų užsakovui, kurio pagrindinė veikla nėra valymas ar valymo paslaugos ir kuris nori tik kokybiško valymo ir atitinkamo švaros lygio, nėra racionalu investuoti į valymo sistemas, metodus ar procesus, juos nuolat prižiūrėti bei kontroliuoti. Praktikoje dažniausiai užsakovas nurodo reikalavimus ir procesus, tačiau norimi valymo rezultatai, jų apibrėžimai, nėra įtraukiami į technines specifikacijas ar sutartinius įsipareigojimus. Užsakovui nustatant reikalingą valymo rezultatą, atsiranda grynumo charakteristika, o valymo paslaugų teikimas orientuojamas į rezultatus, kuriuos galima efektyviai išmatuoti. Ši geroji praktika padeda klientui ir valymo įmonei bendradarbiauti, objektyviai įvertina paslaugų kokybę, motyvuoja valymo įmonę, kuri koncentruojasi į rezultatų suteikimą užsakovui ir į pačios valymo paslaugos pirkimo tikslo įgyvendinimą.
Kiekvienas klientas pirkdamas valymo paslaugas siekia švaros (rezultatas), tačiau švaros reikalavimai, kokybės lygis nėra apibrėžti sutartiniuose įsipareigojimuose. Todėl geriausiu atveju, neturint nustatytų rezultatų ir turint patikimą paslaugos teikėją, švaros lygis bus koreguojamas (valoma ir pervaloma) tol, kol užsakovas jausis gavęs reikiamą kokybę (ši praktika kenkia tarpusavio santykiams, vadinama principu „LOSE-LOSE“), kadangi užsakovas ir valymo įmonė eikvoja savo resursus (laikas, papildomi kaštai priemonėms, neigiamos emocijos). Blogiausiu atveju klientas negaus nieko daugiau nei vieną kartą per parą sudrėkinamas grindis (ant kurių taip ir liks nešvarumų ar taršos), tačiau reikalavimas bus įvykdytas, t. y. grindys bus drėgnai išvalytos. Ar to užsakovas nori? Tai taip pat laikoma principu „LOSE-LOSE“. Užsakovui apibrėžus rezultatus – valymo įmonė žino kliento lūkesčius, todėl lengviau pasiekti ir nustatyti reikalaujamus rezultatus, išvengiama dviprasmybių, ginčų, taupomi laiko resursai bei kaštai. Šis variantas laikomas principu „WIN-WIN“, kai laimite ir jūs, ir valymo įmonė, be to, išlošia ir valytojas, kadangi iš anksto žino ko užsakovas nori, tai galima pavadinti TRIPLE WIN™ (WIN-WIN-WIN™). Kada paviršius laikomas „kokybiškai“ arba „nekokybiškai“ nuvalytu? Kada patalpa yra tinkamai ir kokybiškai valoma? Šie klausimai visada buvo aptarimo ir ginčų objektu tarp paslaugos teikėjo ir kliento. Iki šiol „švaru“ ir „nešvaru“ buvo gana subjektyvios sąvokos, o vertinimo modeliai, pagrįsti standartu EN 13549, aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžia valymo pramonėje vartojamas sąvokas, nustato švaros ir kokybiško valymo rezultatus bei nustato teikiamą švaros lygį pagal sudarytas technines specifikacijas ir valymo bei priežiūros paslaugų standartus (©STAND 9100™). Daugiau informacijos rasite www.qualitasprimum.com Nesidrovėkite, užsukite, sužinokite daugiau. © KOKYBIŠKA ŠVARA™