VALYMO STANDARTAS GOST R 51870

VALYMO METODAS GOST R 51870

VALYMO KOKYBĖS KONTROLĖS SISTEMA GOST R 51870

 VALYMO KOKYBĖS LYGIO NUSTATYMO MODELIS GOST R 51870

VALYMO KOKYBĖS VERTINIMO STANDARTAS GOST R 51870

 ŠVAROS LYGIO NUSTATYMO STANDARTAS GOST R 51870

Apie GOST R 51870

GOST R 51870:2014 vertinimo modelis yra sukurtas GOST R 51870:2002 pagrindu.

GOST R 51870 yra Rusijos ir NVS šalių standartas, pateikiantis reikalavimus valymo paslaugoms, kokybės kontrolei, valymo kokybės lygiui nustatyti. GOST R 51870 vertinimo sistema apibūdina valymo paslaugų kokybės vertinimo principą: vizualinį patikrinimą nenaudojant matavimo priemonių.

GOST R 51870 yra sukurtas siekiant kontroliuoti ir sureguliuoti valymo paslaugų veiklą bei įvertinti teikiamą valymo paslaugų kokybės lygį įvairios paskirties pastatuose.

Modelis GOST R 51870 apibūdina valymo užduotis ir reikalavimus jų tipams. Sistema aiškiai apibrėžti darbo kokybės kontrolės modelius, kurie padeda išlaikyti standartizuotą valymo paslaugų kokybę. Valymo kokybės vertinimą sudaro vertinimo kriterijai: „valymo kokybė nepriimtina“ ir „švarus paviršius“. Patalpa įvertinama kaip „švari“, jei joje nerandama jokių neatitikimų. Jei neatitikimai viršija nustatytą priimtiną kokybės limitą (4 %) – valymo paslaugų teikiama kokybė nepriimtina.

GOST R 51870:2014 valymo kokybės nustatymo ir vertinimo modelis išsamiai pateikia:
  •  taikymo sritis;
  • terminus ir apibrėžimus;
  • nuorodas;
  • klasifikavimą;
  • bendrąsias valymo technines specifikacijas;
  • valymo kokybės reikalavimus;
  • darbo saugos ir aplinkosaugos reikalavimus;
  •  valymo paslaugų priimtinumo taisykles;
  • kokybės kontrolės metodus;
  • reikalavimus darbuotojams (valytojams, vadybininkams ir t. t.)

GOST R 51870 apibrėžia sąlygas, pagal kurias reikia teikti profesionalias valymo paslaugas klientui. Modelis pateikia tikslius reikalavimus valymo kokybei bei jos vertinimui ir nustatymui. Teigiama, jog šis standartas – rimtas žingsnis siekiant pagerinti produktyvų ryšį tarp kliento ir paslaugos teikėjo. Standarte taip pat apibrėžiama darbuotojų kvalifikacija ir reikalaujamos kompetencijos tiek valymo darbus atliekančiam personalui (valytojams), tiek ir vadovaujančiam personalui. Modelis taip pat įvardija reikalavimus užsakovui ir valymo paslaugų kokybės kontrolieriams.

GOST R 51870 modelis apibrėžia nešvarumų tipus bei valomą patalpą skirto į keturias valomų paviršių grupes:
lubų;
sienų;
grindų;
įrangos;

GOST R 51870  išorės valymo kokybės auditas (atitikties patikrinimas) yra atliekamas pagal nustatytą ir suderintą su užsakovu dažnumą, bet ne rečiau nei kas trys mėnesiai.

GOST R  51870 neturi galimybės vertinti teritorijos priežiūros paslaugų kokybės lygio, tačiau yra naudojamas vertinant įvairios paskirties patalpas (universitetus, prekybos centrus, administracines patalpas, gamyklas ir t. t).

Modelis naudojamas valymo paslaugų kokybės kontrolės procese.

Standarto GOST R 51870 pritaikymas, diegimas, mokymai ir sertifikavimas.

Valymo paslaugų įmonės, valymo paslaugų užsakovai ar kiti susiję asmenys gali taikyti GOST R 51870 standartą savanoriškai, tačiau norint patvirtinti naudojamo standarto validumą, klientas gali įdiegtą kokybės kontrolės sistemą sertifikuoti pagal GOST R 51870 ir gauti tai patvirtinantį QUALITAS PRIMUM, kaip nepriklausomos trečiosios šalies, sertifikatą.

QUALITAS PRIMUM teikia vertinimo modelio GOST R 51870 pritaikymo ir diegimo į organizacijos kokybės kontrolės sistemas paslaugas, veda mokymus darbuotojams (valytojams (švaros specialistams), instruktoriams, vadybininkams, technologams, vadovams), atlieka nepriklausomą sertifikavimą.

STANDARTAS GOST R 51780

©GOST R 51870-2014 – Profesionalios valymo paslaugos. Bendrosios techninės specifikacijos;

©GOST R 51870-2014 – Professional cleaning services. General technical specifications;

©ГОСТ Р 51870-2014 – Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги. Общие технические условия