VALYMO STANDARTAS INSTA 800

VALYMO METODAS INSTA 800

VALYMO KOKYBĖS KONTROLĖS SISTEMA INSTA 800

 VALYMO KOKYBĖS LYGIO NUSTATYMO MODELIS INSTA 800

VALYMO KOKYBĖS VERTINIMO STANDARTAS INSTA 800

 ŠVAROS LYGIO NUSTATYMO STANDARTAS INSTA 800

Apie INSTA 800

INSTA 800 modelis pateikia valymo kokybės lygio nustatymo ir kokybės kontrolės sistemą. INSTA 800 yra grindžiamas EN 13549 standartu.
INSTA 800 vertinimo sistema apibūdina du pagrindinius valymo paslaugų kokybės vertinimo principus: vizualinis patikrinimas ir tikrinimas naudojant matavimo priemones. Prietaisų matavimo metodai gali būti papildomi specifinėms patalpų rūšimis, pavyzdžiui, elektronikos, vaistų, maisto produktų gamyba, laboratorijos ir kt., kai valymo paslaugų užsakovas nustato specialius kokybės reikalavimus arba dėl norminiuose dokumentuose numatytų reikalavimų.

Kokybės lygio nustatymo modelis INSTA 800 yra naudojamas įvairiai:
 • patikrinti pasiektą valymo kokybės lygį;
 •  įvertinti užterštumo lygį ir (arba) pakartotinio užteršimo pasikartojimo dažnį;
 • kaip rezultatų reikalavimą, susijusį su valymo paslaugų vykdymu;
 • įvertinti valymo paslaugų veiklą, reikalingą tam tikram kokybės lygiui pasiekti;
 •  valymo veiklos kokybei nustatyti.

INSTA 800 standartas apibūdina matavimo sistemos taikymą, norint nustatyti reikalaujamą kokybę ir patikrinti pasiektą valymo kokybę.

INSTA 800 modelis gali būti naudojamas visų tipų pastatuose ir vietovėse, pavyzdžiui, administraciniuose pastatuose, ligoninėse, mokyklose, darželiuose, prekybos centruose, parduotuvėse, gamybos salėse ir kt., nepriklausomai nuo valymo metodų, dažnumo ar sistemos.

Esminis modelio reikalavimas – valymo paslaugų kokybės lygio nustatymas turi būti vykdomas iš karto po atliktų valymo darbų.

Vertinimo modelis INSTA 800 neapima su valymu susijusių paslaugų kokybės lygio matavimo ir kontrolės, pavyzdžiui, higienos priemonių ir jų papildymo, šiukšliadėžių ištuštinimo, atliekų tvarkymo ir kitų su valymu susijusių darbų. INSTA 800 neturi galimybės vertinti teritorijos priežiūros teikiamų paslaugų kokybės.

Modelis INSTA 800 praktikoje dar vadinamas „Valymas Jūsų akimis“, tai yra pagrindinė INSTA 800 idėja. Valytojai (švaros specialistai), vadybininkai ir užsakovai naudodami šį modelį turi turėti vienodą supratimą apie reikalaujamus rezultatus ir priimtiną (nustatomą) kokybės lygį. Modelis yra orientuotas į valymo paslaugų teikiamus rezultatus, bet ne į patį valymo procesą.

INSTA 800 pateikia išsamų vertinimo sistemos aprašą, kuriame nurodyta valymo kokybė kiekvienai valymo užduočiai bei kokybės vertinimo kriterijai.

Standartas INSTA 800 apibrėžia valymo objektų grupes ir jų vertinimą, detalizuoja paviršių teršalų rūšis, pateikia valymo inspekcijos strategiją, paviršių kokybės lygį ir atitikties kriterijus.

INSTA 800 nurodo šešis kokybės lygius (0, 1, 2, 3, 4, 5), pagal kurios yra vertinami suteikti valymo paslaugų rezultatai, taip pat yra tiksliai nustatytas toleruojamų neatitikimų skaičius kvadratiniam grindų metrui. Vertinimo modelis turi pagrindinį 4 % priimtiną kokybės limitą (AQL), tačiau užsakovas turi galimybę jį mažinti arba kelti priklausomai nuo veiklos specifikos.

INSTA 800 valomą patalpą skirsto į keturias valomų paviršių grupes:

lubų;
sienų;
grindų;
įrangos;

Naudojant INSTA 800 išorės valymo kokybės auditas (atitikties patikrinimas) yra atliekamas pagal nustatytą ir suderintą su užsakovu dažnumą, bet ne rečiau nei kas trys mėnesiai.

Reikalinga informacija norint naudoti INSTA 800 modelį:

INSTA 800 suteikia didesnį pasitikėjimą ir motyvaciją valytojui, valymo paslaugų įmonei bei užsakovui. Sistema orientuota į kokybės lygio apibrėžimą ir nuolatinį jo nustatymą. Be išorės auditų, paslaugos teikėjas ir užsakovas turi vertinti kasdienę valymo paslaugų kokybę apibrėžtu dažnumu, bet ne rečiau nei nustatyta INSTA 800 vertinimo modelyje.

Standarto INSTA 800 pritaikymas, diegimas, mokymai ir sertifikavimas.
 •  valomo objekto detalus patalpų planas ir pastato zonų suskirstymas;
 •  detalus elementų suskirstymas pagal objektų grupes;
 •  detalus teršalų (neatitikimų) aprašymas ir suskirstymas;
 •  priimtino kokybės lygio detalus aprašymas;
 •  valymo kokybės audito atliekančių asmenų kompetencijų sąrašas;
 •  pateikiamas detalus valymo kokybės patikrinimo dažnumas.

Valymo paslaugų įmonės, valymo paslaugų užsakovai ar kiti susiję asmenys gali taikyti standartą INSTA 800 savanoriškai, tačiau norint patvirtinti naudojamo standarto validumą, klientas gali įdiegtą kokybės kontrolės sistemą sertifikuojantis pagal INSTA 800 ir gauti tai patvirtinantį QUALITAS PRIMUM, kaip nepriklausomos trečiosios šalies, sertifikatą.

QUALITAS PRIMUM teikia vertinimo modelio INSTA 800 pritaikymo ir diegimo į organizacijos kokybės kontrolės sistemas paslaugas, veda mokymus darbuotojams (valytojams (švaros specialistams), instruktoriams, vadybininkams, technologams, vadovams), atlieka nepriklausomą sertifikavimą.

STANDARTAS INSTA 800:

©INSTA 800:2018 – INSTA 800-1 Valymo kokybės nustatymo ir vertinimo sistema + INSTA 800 Organizacijų ir asmenų, naudojančių INSTA 800-1, atitikties įvertinimo ir atitikties reikalavimams sertifikavimas;
©INSTA 800-1:2018 System for establishing and assessing cleaning quality + INSTA 800-2:2018 Certification of companies and persons using INSTA 800-1 – Requirements for attestation of conformity;
©NS-INSTA 800-1:2018 Rengjøringskvalitet – Del 1: System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet;
©NS-INSTA 800-2:2018 Rengjøringskvalitet – Del 2: Sertifisering av organisasjoner og personer som anvender NS-INSTA 800-1 – Krav til samsvarsvurdering og etterlevelse;
©DS/INSTA 800-1:2018 + DS/INSTA 800-2 E:2018 Rengøringskvalitet – System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet;
©SS 627801:2017 även kallad INSTA 800 (System för fastställande och bedömning av städkvalitet);
©SFS 5994 Siivouksen tekninen laatu. Mittaus- ja arviointijärjestelmä (INSTA 800).