Mūsų tikslas – padėti klientams įgyvendinti jų tikslus, išanalizuojant ir atsižvelgiant į jų reikalavimus ir ambicijas. Esame dinamiški, efektyvūs, patikimi, laikomės etikos ir konfidencialumo principų. Visada norime būti naudingi ir suteikti vertę bei naudą jūsų organizacijai ar pasiūlyti sprendimų, kurie padėtų tobulinti ir darytų efektyvią jūsų veiklą.

Savo klientams  teikiame tik tuos pasiūlymus ir sprendimus, kurie atneša papildomą vertę klientui ir yra skirti nustatytiems tikslams pasiekti.

Tik suprasdami organizacijos verslo procesus, galime juos kontroliuoti, o savieigai palikta veikla paprastai nėra efektyvi.

Identifikuodami organizacijos verslo procesus galime optimizuoti organizacijos veiklą, sumažinti kaštus ir padidinti efektyvumą.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti profesionalų organizacijos kokybės kontrolės sistemų našumo ir efektyvumo įvertinimą, procesų tobulinimą, identifikuojant ir diegiant efektyvesnius veiklos sprendimus ir sistemas.

Projektuodami ir diegdami papildomas ar naujas sistemas klientams mes išlaikome jūsų organizacijos vidinę kultūrą bei kartu atrandame naujas veiklos perspektyvas bei sprendimus.

Veiklos tobulinimas

Tinkamai parinkta veiklos strategija suteikia geresnes ir efektyvesnes  galimybes vykdyti reikiamus procesus, kurie suderinti su kasdienine organizacijos veikla ir darbais. Efektyviai įgyvendinama strategija yra kertinis pagrindas formuojant ir vystant organizaciją ir jos veiklos stiprybes.

Organizacijos informacijos vadyba

Tinkama ir suderinta informacijos vadyba padeda organizacijoms priimti optimalius sprendimus ir būti dinamiškoms bei efektyvesnėms valdant ir administruojant informaciją, automatizuojant kompleksinius procesus ir dalinantis informacija tarp organizacijos darbuotojų bei klientų.

Mūsų kompetencijos ir sprendimai jūsų organizacijai:

Darbų eigos valdymas – nuo valymo darbų atlikimo iki kokybės kontrolės ir veiklos tobulinimo bei optimizavimo;

Dokumentų, bendradarbiavimo ir užduočių valdymas naudojant šiuolaikines IT technologijas ir sprendimus su inovatyvia programa – platforma „QUALYTICK“.

Savo klientams padedame su kokybės kontrolės procesais ir procedūromis:

Kokybės kontrolės procesų ir procedūrų aprašymas;

Tikslų formavimas;

Procesų ir procedūrų optimizavimas;

Procesų matavimų rengimas ir rezultatų vertinimas;

Teikiame kitas konsultacines paslaugas:

 • Viešieji pirkimai – konsultacijos dėl valymo paslaugų pirkimo;
 • Vešieji pirkimai – teritorijos priežiūros paslaugų pirkimo konsultacijos;
 • Verslo sektoriaus valymo paslaugų pirkimo konsultacijos;
 • Darbuotojų našumo ir produktyvumo didinimo konsultacijos;
 • Konsultacijos dėl kokybės kontrolės standartų QLT-100, LVS 1051, INSTA 800, GOST R 51870, NEN 2075;
 • EN 13549 standarto konsultacijos;
 • Konsultacijos dėl personalo mokymo programos parinkimo ir sudarymo;
 • Konsultacijos dėl valymo, priežiūros ir švaros standartų;
 • Konsultacijos dėl valymo paslaugų įmonių pasirinkimo;
 • Konsultacijos kaštų optimizavimo klausimais;
 • Konsultacijos dėl © STAND EDU™ mokymo programos ir sistemos panaudojimo;
 • Profesinės rizikos vertinimas ir rizikų valdymo sprendimai;
 • Valymo metodų rizikos vertinimas ir rizikų valdymo sprendimai;
 • Valymo technologijų parinkimo konsultacijos;
 • Valymo metodologijų konsultacijos;
 • Valymo darbų instrukcijų sudarymas ir aprašymas;
 • Valymo audito ir atitikties vertinimo konsultacijos;
 • Veiklos optimizavimo konsultacijos;
 • Konsultacijos darbuotojų skatinimo ir motyvavimo klausimais;
 • Darbo resursų optimizavimo konsultacijos;
 • Konsultacijos dėl QUALYTICK platformos ir valdymo sistemų diegimo galimybių;
 • Konsultacijos dėl ekologiškų valymo paslaugų;
 • Konsultacijos dėl dinamiško standarto © STAND 9100™;
 • Konsultacijos dėl kokybės užtikrinimo sistemos © STAND™;
 • Konsultacijos dėl organizacijos darbuotojų produktyvumo nustatymo ir produktyvumo kėlimo sprendimų;