Standartai © STAND 9100™

Dabartinė ekonominė rinka ir intensyvios konkurencijos sąlygos verčia valymo paslaugų užsakovus ir valymo paslaugų įmones racionaliau įvertinti savo galimybes, potencialą ir išteklius. Standartai © STAND 9100™ kreipia dėmesį į klientų lūkesčių ir poreikių patenkinimą, valymo įmonės skatinimą, valymo paslaugų kokybės gerinimą bei susieja objektyvų teikiamų (gaunamų) valymo paslaugų vertinimą su organizacijų vadybos sistemomis. Standartai © STAND 9100™ padeda  objektyviai nustatyti, ar paslaugos atitinka reikalavimus, atrenka valymo įmones, labiausiai atitinkančias užsakovo lūkesčius, kokybės ir kainos santykį, prisideda prie nekokybiškų paslaugų suteikimo rizikos valdymo, sumažina ginčų ir skundų tikimybę, paaiškina užsakovui ir paslaugos teikėjui apie švaros, higienos ir aplinkosaugos sąvokų esmę.

© STAND 9100™ ir kokybė

Paslaugų rinkoje valymas ir teritorijos priežiūra yra tapusios viena iš dominuojančių veiklos rūšių, kalbant apie poveikį ir rinkos dalyvių skaičių. Klientui vienas iš pagrindinių valymo paslaugų įsigijimo kriterijų – ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas (kaina, kokybė, techninės savybės, aplinkosauga ir t. t.). Kokybiškai suteiktos valymo ir teritorijos priežiūros paslaugos suteikia naudą užsakovui ir lemia ekonominę sėkmę valymo paslaugų įmonei. Dėl šių priežasčių įmonės, taikančios standartą © STAND 9100™, savo paslaugomis pritraukia daugiau klientų, suteikdamos aukštesnę paslaugos kokybę už ekonomiškai naudingesnę kainą. Užsakovų reikšmingumas įpareigoja valymo paslaugų įmones išsamiai išanalizuoti kuo daugiau veiksnių, lemiančių paslaugų kokybę, ir kartu priimti atitinkamus sprendimus, kurie sudarytų galimybes efektyviai atlikti savo funkcijas bei įsipareigojimus. Kokybė ir švara pagal standartą © STAND 9100™ yra suvokiama ir vertinama objektyviai ir nedviprasmiškai.

Reikalingai valymo ir priežiūros paslaugų kokybės lygiui išlaikyti © STAND 9100™ nustato objektyvų vertinimą bei vertinimo kriterijus. Standarte pateikti terminai yra nešališki ir objektyvūs, todėl tarp užsakovo ir valymo įmonės panaikina papildomus ginčus, sumažina papildomus kaštus ar laiko sąnaudas. Standartai © STAND 9100™ pateikia rezultato įvertinimo ir apskaičiavimo metodą.

© STAND 9100™ ir valymo paslaugų administravimas

Valymo paslaugos ir teritorijos priežiūros paslaugos yra nekilnojamojo turto administravimo ir valdymo dalis, žinios ir informacija apie valymo paslaugų valdymą, kontrolę, reikalaujamus rezultatus ir jų atitikties vertinimą turi didelės vertės organizacijai, perkančiai valymo ir priežiūros paslaugas, bei organizacijai, kurios komanda teikia jas. Nekilnojamojo turto administravimas yra procesų integracija organizacijoje palaikyti ir plėtoti sutartas paslaugas, kurios padeda gerinti pagrindinės veiklos efektyvumą. Pagrindinė nekilnojamojo turto administravimo užduotis – valdyti paslaugas, reikalingas pagrindinei organizacijos verslo sričiai. Administruojantis padalinys su © STAND 9100™ užtikrina pridėtinę vertę organizacijos pagrindinei veiklai per apibrėžtą kokybės kontrolės procesą, nuolatinį kaštų optimizavimo palaikymą bei nenutraukiamą komunikaciją su valymo paslaugų teikėju.

© STAND 9100™ organizacijos vadybos sistemoje

Valymo paslaugos paprastai yra vienos iš pirmųjų sąraše, kurias organizacija perduoda išorės paslaugų teikėjui, tačiau valymo paslaugų pirkimas nepašalina užsakovo poreikio jas administruoti, valdyti, kontroliuoti, vertinti ir sieti su organizacijos vadybos sistema. © STAND 9100™ yra efektyvus įrankis, kai valymo ir priežiūros paslaugos yra perkamos. Standartas padeda užsakovui administruoti ir valdyti atliekamas paslaugas gaunant reikiamus švaros rezultatus, didina esamas darbuotojų kompetencijas ir padeda efektyviai suvaldyti iškilusias problemas. Praktikoje ypač vertinamas standarto © STAND 9100™ unikalumas, kadangi dėl efektyvaus praktiškai ir moksliškai pagrįsto įrankio yra susiejamos užsakovo ir valymo įmonės vadybos sistemos, kas iki šiol buvo neįmanomas uždavinys.

Dažnai girdima frazė „Galima valdyti ir gerinti tai, kas yra išmatuojama“ yra taikoma standartui © STAND 9100™, kadangi padeda įmonėms nustatyti bazinę liniją, pagal kurią išmatuojama valymo paslaugų efektyvumas, reikalaujamų rezultatų atitiktis, kokybės lygis.

© STAND 9100™, kokybės kontrolės standartai ir kokybės nustatymo modeliai

Valymo paslaugas ir teritorijos priežiūros paslaugos yra efektyviai valdomos standartais © STAND 9100™, kurie, atsiradus poreikiui, susieja kokybės kontrolės sistemas ir kokybės nustatymo sistemas (QLT-100, NEN 2075, INSTA 800, GOST R 51870, LVS 1051 ir kt.) su įmonės kokybės vadybos sistema. Standartai © STAND 9100™ yra kontrolės procesas, kuris padeda pasiekti nustatytą valymo ir priežiūros paslaugų kokybės lygį ir suteikia galimybę pasiekti reikalaujamus rezultatus – švarą. Organizacija, perkanti paslaugas, ir valymo paslaugos teikėjas, įgyvendindamas kokybės kontrolės procedūras su © STAND 9100 ™, turi aiškų supratimą apie vartojamas valymo pramonės sąvokas, terminus ir reikalaujamus rezultatus bei šių rezultatų įvertinimo procesą.

© STAND 9100™ ir valymo paslaugų įmonė

Taikant standartus © STAND 9100 ™ valymo įmonei yra paprasčiau ir lengviau įgyvendinti kokybės kontrolės procedūras ir suteikti užsakovui reikalaujamus rezultatus, kadangi yra aiškiai apibrėžti užsakovo lūkesčiai švaros, kokybės lygio lūkesčiai ir nešališkas atitikties vertinimas.

©STAND 9100™ ir valymo paslaugų užsakovas

Standartai © STAND 9100™ suteikia galimybę užsakovui sudaryti skaidrų ir priimtiną reikalavimų ir reikalaujamų rezultatų rinkinį, o suteikti rezultatai matuojami objektyviais kokybės nustatymo modeliais, paremtais standartu EN 13549 (CEN) arba kitais  visuotinai priimtinais kokybės matavimo principiniais standartais.

Standartai © STAND 9100™ ir valymo paslaugų rinkos stiprinimas

Valymo paslaugų įmonių skaičius auga kasdien, tokioje konkurencinėje rinkoje valymo įmonėms yra sunku išsiskirti, o klientams yra sudėtinga pasirinkti tinkamas ir kokybiškas valymo paslaugas. Standartai © STAND 9100™:

  • padeda klientui priimti teisingą sprendimą atsirenkant reikiamą valymo paslaugų įmonę, o valymo įmonei suteikia konkurencinį išskirtinumą.
  • išlaiko skaidrumą ir objektyviai palygina teikiamą kokybės lygį tarp skirtingų valymo paslaugų teikėjų bei yra skirti valymo paslaugų užsakovams ir valymo paslaugų įmonėms.

ISO standarto atitikimas dar neįrodo, kad valymo paslauga bus kokybiška ir priimtina, tačiau standartas © STAND 9100™ padeda įrodyti paslaugos efektyvumą, o įvertinus teikiamą paslaugą objektyviais standartizuotais matavimo modeliais, atsiranda galimybė įrodyti apie teikiamos paslaugos kokybiškumą arba nekokybiškumą.