VALYMO STANDARTAS QLT-100

VALYMO METODAS QLT-100

VALYMO KOKYBĖS KONTROLĖS SISTEMA QLT-100

 VALYMO KOKYBĖS LYGIO NUSTATYMO MODELIS QLT-100

VALYMO KOKYBĖS VERTINIMO STANDARTASQLT-100

 ŠVAROS LYGIO NUSTATYMO STANDARTAS QLT-100

Apie QLT-100

QLT-100 sistema sudaryta pagal standartą EN 13549, išanalizavus ir į standartą QLT-100 įjungus INSTA 800, NEN 2075, LVS 1051, GOST R 51870, APPA, CLEAN STANDARD K-12, NHS, VHF „Cleaning standard“ bei kitų valymo paslaugų standartų ir vertinimo sistemų privalumus – tai suteikia šios vertinimo sistemos išskirtinumą ir inovatyvų unikalumą. QLT-100 yra naujausias vertinimo modelis rinkoje, pritaikytas valymo paslaugų, o taip pat ir teritorijos priežiūros paslaugų vertinimui atlikti – tai suteikia šiam modeliui lankstumo bei patrauklumo įdiegti jį į organizacijos kokybės kontrolės sistemą.

1

UNIKALUS ĮRANKIS

QLT-100 yra unikalus įrankis, kuris sukuria objektyvią ir aiškią sistemą švaros lygiui įvertinti. Modelis QLT-100 suteikia galimybę klientui, valymo įmonei ir valytojui kalbėti ta pačia kalba, kai kalbama apie švarą, kokybę, paslaugų teikimą ir atitikties nustatymą
2

OBJEKTYVUS VERTINIMAS

Iki šiol „švaru“ ir „nešvaru“ buvo gana subjektyvios sąvokos, modelis QLT-100 yra laikomas objektyviu vertinimo įrankiu, kuris aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžia valymo pramonėje naudojamas sąvokas, sumažina nesusipratimų ir ginčų sutarties vykdymo metu
3

ŠVAROS LYGIO NUSTATYMAS

Modelis QLT-100 įvertina ne tik švaros lygį, bet aiškiai ir detaliai identifikuoja esamas problemas bei nurodo gaires kokybės kėlimui ir išlaikymui, suprantamai ir nedviprasmiškai pateikia neatitikimus.
4

PAGRINDIMAS

Modelis QLT-100 remiasi šiais pagrindiniais visuotinai priimtais standartais: ISO 2859-1, ISO 2859-2, EN 13549, ISO 3534-1, ISO 3534-2, ISO 9001, ISO 17020, ISO 17024, OHSAS 18001, ISO 14001, HACCP ir kt.
STANDARTAS QLT-100
 • suteikia galimybę konkrečiai, nedviprasmiškai ir objektyviai nustatyti teikiamą kokybės lygį, švaros lygį, patikrinti, kaip kokybiškai yra suteikta valymo paslauga, nuvalyti paviršiai, išvalytos patalpos ar vykdoma teritorijos priežiūra.
 • valymo paslaugų užsakovas turi galimybę apibrėžti ir įsigyti konkretų valymo rezultatą ir patikrinti ar šie rezultatai yra suteikiami. QLT-100 įvertina valymo ir priežiūros paslaugų atitiktį bei nustato, ar dviejų šalių suderintos paslaugos, veiksmai, metodai, darbai, rezultatai atitinka nustatytą priimtiną minimalų kokybės lygį ir kokybinius įsipareigojimus, pateiktus, numatytus ar numatomus pagal aiškiai arba netiesiogiai išreikštus reikalavimus.
Modelis QLT-100 naudojamas patikrinti kasdienę teikiamą valymo kokybę bei taikomas atliekant periodinį kokybės lygio nustatymą.
Modelis QLT-100 įvertina ir nustato:
 • faktinę paslaugų kokybę;
 • einamąją paslaugų kokybę;
 • suteiktą valymo kokybės lygį;
 • teritorijos priežiūros kokybės lygį;
 • švaros lygį;
 • sutartinių įsipareigojimų kokybinį vykdymą;
 • nešvarumų kiekius;
 • reikalavimų neatitikimus.
STANDARTO QLT-100 PRIVALUMAI:
 •  vertina ir nustato ne tik vidaus patalpų kokybės lygį, tačiau yra naudojamas ir teritorijos priežiūros paslaugoms, transporto priemonėms ir kitokioms vietovėms įvertinti – tai suteikia valymo paslaugų įmonei ir užsakovui galimybę objektyviai vertinti paslaugų kokybę įvairiose vietose ir vietovėse.
 • atitikties vertinimas vykdomas ir klasteriniu, ir stratifikuotu būdu – suteikia šiam vertinimo modeliui pridėtinę vertę, kadangi gaunami tikslesni kokybės rezultatų apskaičiavimai. Modelis QLT-100 patalpą ir teritoriją skirsto į  valomus ir prižiūrimus paviršius (elementus) bei elementų grupes.
 • naudojamas valymo paslaugų ir užsakovo kokybės kontrolės procesuose, kokybei gerinti ir optimizuoti kaštus. Vertinimo modelis orientuotas į reikalaujamų rezultatų atitikties nustatymą pagal visuotinai priimtus standartus, technines specifikacijas, norminius aktus.
 • prisideda prie valytojų, valymo specialistų, valymo komandų skatinimo ir motyvacijos kėlimo.
 • universalus ir dinamiškas bei pritaikomas kiekvienam užsakovui ir valymo paslaugų įmonei.
 • sprendžia valymo kokybės problemas, optimizuoja kaštus, yra efektyvi skatinimo priemonė (valytojui, paslaugos teikėjui, užsakovui).
 • turi galimybę vertinti valymo procesus ar jų teisingą arba neteisingą atlikimą – tai suteikia papildomos vertės vykdant sutartinius įsipareigojimus.
QLT -100 valymo paslaugų įmonėms ir užsakovams
 • tobulina profesionalią valymo paslaugų pramonę ir sukuria konstruktyvų dialogą tarp valymo paslaugų įmonės ir viešojo ar verslo sektoriaus klientų, palengvina tarpusavio supratimą ir bendradarbiavimą.
 • užsakovai ir valymo paslaugų įmonės QLT – 100 standartą įtraukia sutartinius įsipareigojimus, taip užtikrindami nešališko ir objektyvaus paslaugų atitikties vertinimo ir kokybės lygio nustatymo sistemą, kuri bus naudojama paslaugos teikimo metu.
 • užsakovas ir valymo paslaugos teikėjas gali palyginti suteiktą valymo kokybę su reikalaujama ir nustatyta kokybe.
 • valymo paslaugų įmonės, įsidiegusios šį kokybės kontrolės standartą QLT-100, turi didesnį konkurencinį pranašumą, kadangi gali optimizuoti kaštus bei pasiekti optimalų valymo kokybės lygį ekonomiškiausiu kainos ir kokybės santykiu, taip pat sukuria produktyvų ryšį su užsakovu, skatina savo darbuotojų motyvavimą bei didina valymo paslaugų rinkos efektyvumą.
 • valymo paslaugų teikėjas, įdiegęs QLT-100, gali įrodyti užsakovui teikiamų paslaugų efektyvumą.
 • modelį QLT-100 paslaugos teikėjas gali naudoti savikontrolei patikrinti. Paslaugų atitikties vertinimas naudojant šį modelį turi būti atliekamas nepriklausomos sertifikuotos trečiosios šalies atstovo, ne rečiau nei kas tris mėnesius.
 • taikomas procesui ir rezultatams įvertinti, rekomenduoja valymo paslaugų užsakovams apibrėžti norimus rezultatus ir nustatyti pageidaujamus kokybės lygius, taip paliekant valymo procesų atlikimą valymo paslaugų tiekėjui, kuris šioje valymo pramonėje yra profesionalas ir turi daugiau kompetencijos.
 • apibrėžia nešvarumus ir suskirto juos pagal atitinkamus tipus – tai suteikia dar didesnį aiškumą valymo paslaugų įmonei ir valytojui kokybės kėlimo ir išlaikymo procesuose.
 • atsižvelgus į kiekvieno užsakovo veiklos specifiškumą, modelis QLT-100 suteikia galimybę užsakovui nustatyti priimtiną kokybės limitą AQL (0 %, 1 %, 2 %, 3 %, 4 % ir t. t.) ir pateikia rekomendacijas dėl siūlomų kokybės limitų.
APIE STANDARTĄ IR VERTINIMO MODELĮ QLT-100
 • sukurtas pagal standartą EN 13549, norminus reglamentus, atsižvelgiant į gerąją pasaulinę praktiką, atliktus mokslinius tyrimus, valymo paslaugų pramonę, užsakovo poreikių patenkinimą bei valytojų motyvavimą. Ši sistema atlieka svarbų vaidmenį palaikant profesionalius ryšius tarp kliento ir valymo įmonės, kadangi leidžia nustatyti minimalų priimtiną kokybės lygį ir objektyviai atskirti gerą ir blogą valymo techninę priežiūrą.
 • yra paremtas pagrindiniu principu – vizualiniu vertinimu, tačiau priklausomai nuo užsakovo ar valymo paslaugų įmonės, sistema gali naudoti įvairias matavimo priemones.
 • sistemingas ir nuoseklus objektų, pastatų, teritorijų, transporto ir kitų vietovių valymo ir priežiūros paslaugų kokybės patikrinimas ir įvertinimas. Vertinimo modelis naudojamas įvertinti ir nustatyti, ar užsakovo ir valymo paslaugų sutartinės techninės specifikacijos yra vykdomos kokybiškai ir ar atitinka nustatytą užsakovo kokybės lygį.
 • QLT-100 subjektyvų valymo kokybės vertinimą pakeičia objektyviu matavimu ir yra grindžiamas vienodais bei aiškiais apibrėžtais principais.
 • suteikia galimybę konkrečiai, nedviprasmiškai ir objektyviai nustatyti teikiamą kokybės lygį, švaros lygį, patikrinti, kaip kokybiškai yra suteikta valymo paslauga, nuvalyti paviršiai, išvalytos patalpos ar vykdoma teritorijos priežiūra.
 • valymo paslaugų užsakovas turi galimybę apibrėžti ir įsigyti konkretų valymo rezultatą ir patikrinti ar šie rezultatai yra suteikiami. QLT-100 įvertina valymo ir priežiūros paslaugų atitiktį bei nustato, ar dviejų šalių suderintos paslaugos, veiksmai, metodai, darbai, rezultatai atitinka nustatytą priimtiną minimalų kokybės lygį ir kokybinius įsipareigojimus, pateiktus, numatytus ar numatomus pagal aiškiai arba netiesiogiai išreikštus reikalavimus.
 • yra naudojamas valymo paslaugų ir užsakovo kokybės kontrolės procesuose, kokybei gerinti ir optimizuoti kaštus. Vertinimo modelis orientuotas į reikalaujamų rezultatų atitikties nustatymą pagal visuotinai priimtus standartus, technines specifikacijas, norminius aktus.
 • yra taikomas matuojant valymo kokybės lygį viešajame ir verslo sektoriuose: universitetuose, administracinėse patalpose, prekybos centruose, ligoninėse, viešbučiuose, sveikatos įstaigose, teritorijose, traukiniuose, lėktuvuose, oro uostuose, maisto gamybos įmonėse, prekybos centruose ir t. t.
Standarto QLT-100 pritaikymas, diegimas, mokymai ir sertifikavimas.

Valymo paslaugų įmonės, valymo paslaugų užsakovai ar kiti susiję asmenys gali savanoriškai taikyti standartą QLT-100, tačiau norint patvirtinti naudojamo standarto validumą, klientas gali įdiegtą kokybės kontrolės sistemą sertifikuoti pagal QLT-100 ir gauti tai patvirtinantį QUALITAS PRIMUM, kaip nepriklausomos trečiosios šalies, sertifikatą.

QUALITAS PRIMUM teikia vertinimo modelio QLT-100 pritaikymo ir diegimo į organizacijos kokybės kontrolės sistemas paslaugas, veda mokymus darbuotojams (valytojams (švaros specialistams), instruktoriams, vadybininkams, technologams, vadovams), atlieka nepriklausomą sertifikavimą.

STANDARTAS QLT-100:

©QLT-100:2018 – Valymo paslaugos. Veiklos vertinimo ir kokybės nustatymo sistema;

©QLT-100:2018 – Cleaning services. Performance evaluation and quality measurement system;

©QLT-100:2018 – Uzkopšanas kvalitāte. Veiktspējas novērtēšanas un kvalitātes mērīšanas sistēma;

©QLT-100:2018 – Puhastusteenused. Jõudluse hindamise ja kvaliteedi mõõtmise süsteem;

©QLT-100:2018 – Usługi sprzątania. Ocena wydajności i system pomiaru jakości;

©QLT-100:2018 – Rengjøringstjenester. Prestasjonsevaluering og kvalitetsmålesystem;

©QLT-100:2018 – Rengøringstjenester. Prestationsevaluering og kvalitetsmålesystem;

©QLT-100:2018 – Siivouspalvelut. Suorituskyvyn arviointi ja laadun mittausjärjestelmä;

©QLT-100:2018 – Städtjänster. Prestationsutvärdering och kvalitetsmätningssystem;

©QLT-100:2018 – Услуги по уборке. Оценка эффективности и система измерения качества;

©QLT-100:2018 – Schoonmaakdiensten. Prestatiebeoordeling en kwaliteitsmeetsysteem;

©QLT-100:2018 – Reinigungsdienste. Leistungsbeurteilung und Qualitätsmesssystem;

©QLT-100:2018 – Services de nettoyage. Système d’évaluation des performances et de mesure de la qualité;

©QLT-100:2018 – Impresa di pulizie. Valutazione delle prestazioni e sistema di misurazione della qualità;

©QLT-100:2018 – Servicios de limpieza. Evaluación del desempeño y sistema de medición de calidad;

©QLT-100:2018 – Serviço de Limpeza. Avaliação de desempenho e sistema de medição de qualidade;

©QLT-100:2018 – Seirbhísí glanta. Measúnú feidhmíochta agus córas tomhais cáilíochta;

©QLT-100:2018 – Takarító szolgálat. Teljesítményértékelés és minőségmérési rendszer;

©QLT-100:2018 – Þrif þjónustu. Frammistöðumat og gæðamælingarkerfi;

©QLT-100:2018 – Úklidové služby. Systém hodnocení kvality a měření kvality;

©QLT-100:2018 – Perkhidmatan pembersihan. Penilaian prestasi dan sistem pengukuran kualiti;

©QLT-100:2018 – クリーニングサービス。 性能評価と品質測定システム;

©QLT-100:2018 – 清潔服務。 績效評估和質量測量系統;

©QLT-100:2018- 清洁服务。 绩效评估和质量测量系统;

©QLT-100:2018- 청소 서비스. 성능 평가 및 품질 측정 시스템