Teritorijos priežiūros paslaugų atitikties vertinimas

QUALITAS PRIMUM atlieka valymo paslaugų ir teritorijos priežiūros paslaugų atitikties įvertinimą. Valymo paslaugos atitikties įvertinimas dar vadinamas nepriklausomu valymo kokybės auditu, patikrinimu, inspektavimu. Tai valymo paslaugų ir (arba) teritorijos priežiūros paslaugų nustatytų reikalavimų atitikties įvertinimas (sutartinių įsipareigojimų, techninių specifikacijų, visuotinai priimtinų higienos normų, standartų ir pan.).

 

QUALITAS PRIMUM atlieka sisteminį valymo ir priežiūros paslaugų kokybės ir kokybinių reikalavimų įvykdymo patikrinimą ir atitikties įvertinimą, kokybės ir švaros lygio nustatymą, pateikia neatitikimų ir reikalavimų atitikties įvertinimą, atitiktis nustatoma pagal teisinius ir techninius reglamentus, standartus, normas.

Kokiems klientams QUALITAS PRIMUM atlieka valymo paslaugų ir teritorijos priežiūros paslaugų atitikties vertinimą?

 • Valymo paslaugų užsakovams (klientai, perkančios organizacijos)
 • Valymo paslaugų įmonėms
 • Užsakovams, kurie valymą atlieka savo turimais darbuotojais.
 • Nekilnojamąjį turtą administruojančioms įmonėms
 • Kitoms suinteresuotosioms organizacijoms

Kada verta atlikti valymo ir priežiūros paslaugų atitikties įvertinimą?

 • Norint nustatyti teikiamą paslaugų kokybės lygį, esant ginčams ir nesutarimams tarp valymo įmonės ir užsakovo.
 • Norint paskatinti efektyvesnės paslaugos teikimą.
 • Norint gauti nešališką ir nepriklausomą eksperto nuomonę apie teikiamų paslaugų reikalavimų atitiktį.
 • Norint išsiaiškinti darbuotojų, atliekančių valymo darbus, įgūdžius ir kompetencijas.

Kokiuose objektuose QUALITAS PRIMUM vykdo valymo paslaugų ir teritorijos priežiūros paslaugų atitikties įvertinimą:

 • Administracinės patalpos
 • Švietimo įstaigos
 • Sveikatos priežiūros įstaigos
 • Bankai
 • Maisto pramonės įmonės
 • Gamybos įmonės
 • Laboratorijos
 • Baseinai
 • Sporto klubai
 • Pirtys
 • Bendrabučiai
 • Ne maisto pramonės patalpos
 • Prekybos centrai
 • Daugiabučiai
 • Ligoninės
 • Vaikų darželiai
 • Mokyklos
 • Universitetai
 • Kolegijos
 • Socialinės globos įstaigos
 • Skalbyklos
 • Soliariumai
 • SPA, grožio paslaugų centrai
 • Oro uostai
 • Priešgaisrinės įstaigos
 • Laisvės atėmimo įstaigos, kalėjimai
 • Apgyvendinimo paslaugų įstaigos
 • Karinės įstaigos
 • Akademijos
 • Viešbučiai
 • Sandėliavimo patalpos
 • Kitų veiklų patalpos ir pastatai
 • Teritorija ir lauko aplinka:
 • Keliai
 • Automobilių stovėjimo aikštelės
 • Pievos, vejos, gėlynai
 • Kapinės
 • Parkai
 • Žaliosios zonos
 • Žaidimų aikštelės
 • Kitos teritorijos ir lauko aplinka
 • Transporto sektorius
 • Traukiniai
 • Laivai
 • Lėktuvai
 • Autobusai
 • Sunkvežimiai
 • Lengvasis transportas
 • Žemės ūkio pastatai
 • Kitos transporto priemonės

Kaip QUALITAS PRIMUM vykdo valymo paslaugų ir teritorijos priežiūros paslaugų atitikties įvertinimą?

 • Standartas EN 13549
 • Kokybės nustatymo modelis QLT-100
 • Kokybės nustatymo modelis INSTA 800
 • Standartai © STAND 9100™
 • Kokybės nustatymo modelis NEN 2075
 • Kokybės nustatymo modelis GOST R 51870
 • Kokybės nustatymo modelis LSV 1051
 • Kiti vertinimo modeliai ir standartai
 • Teisiniai ir techniniai reglamentai
 • Programinė įranga ir mobilioji programėlė QUALYTICK™
 • Standartai ir norminiai dokumentai
 • Geroji pasaulinė praktika
 • Techninės specifikacijos
 • Valymo grafikai (valymo planai)
 • Sutartiniai įsipareigojimai
 • Pareigybių aprašymuose patekti valymo reikalavimai
 • Kita (specifinėms veikloms)
 • Vizualinis būdas
 • Matavimo prietaisai (ATP testai, UV patikra, GL blizgesio matavimo instrumentai ir t. t.), valymo efektyvumui nustatyti

Kas atlieka valymo paslaugų ir teritorijos priežiūros paslaugų atitikties įvertinimą:

Atitikties įvertinimas atliekamas QUALITAS PRIMUM akredituotų ir sertifikuotų inspektorių.

Konfidencialumas ir nešališkumas

QUALITAS PRIMUM paslaugos teikiamos su aukščiausio konfidencialumo ir nešališkumo lygio įsipareigojimais, sudarome konfidencialumo sutartis su savo klientais ir paslaugų teikėjais.

Kokia valymo paslaugų ir teritorijos priežiūros atitikties įvertinimo nauda:

 • Nepriklausomas ir validumą turintis atitikties įvertinimas
 • Rezultatus galima pateikti oficialioms institucijoms
 • Reikalavimų atitikties nustatymas pagal atitinkamus techninius reglamentus ir standartus
 • Įvertinamas ir nustatomas techninis valymo ir priežiūros kokybės lygis
 • Objekto valymo kokybės lygio įvertinimas pagal rinkos etalonus
 • Teikiamos efektyvesnės ir kokybiškesnės valymo paslaugos bei teritorijos priežiūros paslaugos
 • Kaštų optimizavimo galimybių identifikavimas
 • Valymo paslaugų teikėjo skatinimo programa bei motyvavimas
 • Bendrumo tarp paslaugos teikėjo ir užsakovo didinimas
 • Rastų neatitikimų ir trūkumų susistemintas pateikimas
 • Stiprus konkurencinio pranašumo didinimas
 • Rezultatų įsivertinimas ir palyginimas su rinkos konkurentų
Kokiu formatu pateikiami atitikties įvertinimo rezultatai?

QUALITAS PRIMUM pateikia ataskaitas .pdf formatu. Mes prisidedame prie gamtos tausojimo, todėl raginame ir klientus pasvarstyti bei nespausdinti informacijos, kuri nėra būtina. Tausokime gamtą ir jos resursus.

 

Jei turite papildomų klausimų ar reikia papildomos informacijos dėl valymo paslaugų ir teritorijos priežiūros paslaugų atitikties įvertinimo – nesidrovėkite, tiesiog kreipkitės į QUALITAS PRIMUM.