Nepriklausomas valymo paslaugų auditas

QUALITAS PRIMUM valymo paslaugų auditas atliekamas įvairiausioms sritims (nuo procesų ir priemonių patikrinimo, efektyvumo ir produktyvumo įvertinimo, darbų saugos, higienos normų palaikymo iki darbuotojų įgūdžių, kompetencijų, rizikų valdymo ir kontrolės procesų bei įvairių rezultatų įvertinimo, sutartinių įsipareigojimų vykdymo patikrinimų). QUALITAS PRIMUM valymo audito specifiškumas ir taikymo sritis priklauso nuo kliento veiklos specifikos bei tikslų, kuriuos jūs norite pasiekti auditu.

QUALITAS PRIMUM atlieka:
 • Valymo paslaugų auditą (valymo auditas)
 • Teritorijos priežiūros auditą (teritorijos auditas)
 • Infekcijos kontrolės auditą (sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigų valymo ir infekcijos kontrolės auditas)
Apie valymo paslaugų auditus

Reguliari valymo ir priežiūros paslaugų audito programa – tai procesas, apimantis nuolatinį veiklos tobulinimą ir veiklos valdymą. QUALITAS PRIMUM valymo auditas apima visapusišką, nuolatinį ir sistemingą požiūrį į rezultatus plačiąja prasme, kuris yra kokybės gerinimo, kokybės užtikrinimo, kontrolės, higienos normų palaikymo, rizikų valdymo ir darbų saugos proceso dalis bei kaštų optimizavimo ar sąnaudų taupymo dalis. Ar jūs esate valymo paslaugų užsakovas, ar valymo įmonė,  QUALITAS PRIMUM nepriklausomas valymo auditas padeda atsakyti į rūpimus klausimus, pateikia gaires bei rekomendacijas tolesniam veiklos vystymui, efektyvumui didinti, identifikuoja esamas ar potencialias problemas, prisideda prie kaštų optimizavimo proceso, sąnaudų taupymo.

QUALITAS PRIMUM auditas yra nepriklausomas:

Objektuose, kuriuose yra atliekamos valymo paslaugos ir (arba) teritorijos priežiūros paslaugos:

 • neturime savo kliento (užsakovo) įmonės akcijų;
 • neturime kliento valymo įmonės akcijų;
 • neturime kliento valymo įmonės konkurentų akcijų;
 • neturime jokių valymo įmonių akcijų;
 • neturime valymo teikiamų paslaugų rinkos dalyvių įmonių akcijų;
 • neteikiame valymo paslaugų ir nesame suinteresuoti jas teikti.

Dėl šių faktorių QUALITAS PRIMUM suteikia galimybę atlikti nepriklausomą auditą su aukščiausiais nešališkumo ir konfidencialumo įsipareigojimais. Visuomet nepriklausomas valymo paslaugų, teritorijos priežiūros paslaugų ir infekcijos kontrolės auditas atliekamas mūsų kompetentingų, sertifikuotų ir akredituotų auditorių.

QUALITAS PRIMUM valymo paslaugų auditą atlieka:
 • Valymo paslaugų užsakovams (perkančios organizacijos)
 • Valymo paslaugų įmonėms
 • Užsakovams, kuriems valymo paslaugas atlieka jų turimi darbuotojai
 • Nekilnojamąjį turtą administruojančioms įmonės
Konfidencialumas ir nešališkumas

QUALITAS PRIMUM paslaugas teikia su aukščiausio konfidencialumo ir nešališkumo lygio įsipareigojimais, pasirašome konfidencialumo sutartis su savo klientais.

Kam reikalingas valymo auditas?

Valymo įmonės atliekami kokybės kontrolės patikrinimai tapo vienu iš pagrindinių reikalavimų valymo paslaugų įmonėms. Kartais jų reikšmė faktinio valymo proceso tobulinimui yra abejotina, nes dauguma valymo patikrinimų sistemų tiesiog vertina procesą ir dažnai yra baudžiamoji priemonė valytojui ar vadybininkui. Tačiau tinkamai įdiegtas ir valdomas valymo paslaugų kokybės kontrolės procesas, pasirinkti standartai (pvz., © STAND 9100™, © STAND EDU™) ir kokybės matavimo sistemos (pvz., QLT-100, INSTA 800, NEN 2075, LVS 1051, GOST R 51780) bei sistemingai suplanuoti valymo įmonės ir užsakovo vykdomi patikrinimai su nepriklausomu valymo auditu užtikrina subalansuotą viso valymo proceso rezultatų vertinimo skalę, skatina efektyvumą ir pasiekia aukštesnių rezultatų, įskaitant sąnaudų taupymą.

QUALITAS PRIMUM nepriklausomo valymo audito aspektai?

 • Esami įsipareigojimai, techninės specifikacijos, pareiginės instrukcijos, paslaugų valdymo sistemos
 • Turimi valymo planai, metodai, grafikai
 • Numatytos ir apibūdintos užduotys, darbai, procesai, jų laukiami ir gauti rezultatai
 • Užduočių ir procesų pritaikymas prie tinkamo objekto pobūdžio, aplinkos ir jos tipo
 • Minimalių valymo dažnių ir švaros bei kokybės lygio apibrėžtumas
 • Klientų, valymo įmonės, valytojų (švaros specialistų) ir rangovų žinios ir informacija apie kriterijų aiškumą nustatytiems rezultatams
 • Kokybės nustatymo metodikos ir sistemos
 • Matavimo rodiklių nustatymas ir procedūros
 • Personalo apmokymai, įgūdžiai ir kompetencijos
 • Kas yra matuojama ir ką norima išmatuoti, kodėl norima išmatuoti būtent šiuos rodiklius?
 • Ar norima lyginti gautus duomenis ir kaip tai gali pagerinti rezultatus ar atlikti sąnaudų taupymą?
 • Ar norima užfiksuoti duomenis, kuriuos reikia gauti nedelsiamo patikrinimo metu?
 • Ar norima ilgalaikių valymo rezultatų matavimo sistemų (pvz., QLT-100, LVS 1051, NEN 2075, INSTA 800, GOST R 51780 ar kitų sistemų, paremtų EN 13549), siekiant stebėti tendencijas, pokyčius, planuoti savo kaštus, sąnaudas ir vykdyti optimizavimą?
 • Ar kliento rūpestis yra susijęs tik su valymo paslaugų teikiamais rezultatais?
 • Ar norima plačiau įvertinti valymo paslaugas, įskaitant tokius kriterijus kaip, pvz., valytojų (švaros specialistų) darbų saugos laikymasis valymo metu, produktyvumo nustatymas, žmogiškųjų išteklių valdymas, efektyvumo didinimas, sutartinių įsipareigojimų vykdymas, higienos normų laikymasis valymo darbų metu, metodų ir technologijų įvertinimas, reikalingų mokymų ir įgūdžių bei kompetencijų indentifikavimas (pvz., © STAND EDU™ ar pan.), suinteresuotųjų šalių atsiliepimai, turto našumas (pvz., grindų dangos eksploatacinės sąnaudos), įrangos naudojimas pagal gamintojo rekomendacijas ir pan.

QUALITAS PRIMUM valymo paslaugų audito vertė

 • QUALITAS PRIMUM nepriklausomas auditas gali sukurti ar patobulinti savo programos ar procesų tikslus. Nusistatyti ar koreguoti našumo priemones ir veiklos rodiklius (KPI). Veiklos rodikliai yra orientaciniai taškai, apibūdinantys standartus, normas, rezultatus, kurių tikimąsi pasiekti užduotimi, kriterijais ar rodikliu.
 • QUALITAS PRIMUM valymo auditas yra tikslų subalansavimas, atsižvelgiant į kliento veiklos pobūdį, siekius ir norimus rezultatus.
 • Valymo audito struktūros leidžia jums stebėti valymo sąnaudas, našumą bei pateikia valymo procesų dalyviams iškylančius iššūkius ir problemas, galima nustatyti ne tik tai, kas nepavyko, bet ir kodėl tai nepavyko, ir kaip galimą nesėkmę pašalinti bei efektyviau valdyti išteklius.
 • Nepriklausomas auditas ir vidinis auditas, veikiant kartu, yra puikus skatinimo procesas, kokybės užtikrinimo bei kokybės kontrolės sistema, užtikrinanti ekonomiškai naudingiausią kainą, padedanti siekti efektyvios veiklos ir tobulinti procesus.
 • Nepriklausomas valymo auditas užtikrina subalansuotą viso valymo proceso rezultatų vertinimo skalę, skatina efektyvumą ir pasiekia aukštesnių rezultatų, įskaitant sąnaudų taupymą.
 • Valymo paslaugų auditas yra puikus būdas užtikrinti savo klientams jūsų valymo operacijų ir rezultatų kokybę.
 • Dėl nepriklausomo audito jūsų verslas išsiskiria tarp kitų rinkos dalyvių, todėl įgyjate stiprų konkurencinį pranašumą.
 • Atliekant nepriklausomą valymo paslaugų auditą yra didinama jūsų valymo (švaros specialistų) ir administruojančių darbuotojų motyvacija, gaunama daugiau paskatinimo, todėl kokybės atžvilgiu gaunami geresni rezultatai.

Valymo paslaugų auditas

Valymo auditas gali apimti ir siauresnį diapazoną, pvz., reikiamų duomenų surinkimą, apdorojimą ir susisteminimą. Remiantis gerosios praktikos patirtimi, teigiama, kad savikontrolė ar vidinis auditas turi apribojimų ir trūkumų, nes rezultatams gali daryti įtaką vidaus audito darbuotojų geri ketinimai, tačiau šis poveikis gali padaryti neigiamą įtaką pateikiant objektyvius faktus ir nustatant esamą situaciją – tai apriboja arba sumažina paslaugos efektyvumo didinimą bei sąnaudų taupymo galimybes (pvz., asmeniniai santykiai, noras padėti sunkiau dirbantiems darbuotojams, noras parodyti geresnius padalinio rezultatus ir t. t.). QUALITAS PRIMUM nepriklausomas valymo auditas – objektyvi ir nešališka faktų ir duomenų surinkimo sistema. Todėl vienas iš geriausių sprendimų įmonei yra vidinio ir nepriklausomo (išorinio) audito, kurį vykdo išmokyti ir patyrę ekspertai bei specialistai, derinys. Suprantama, jeigu įmonė neturi pakankamai resursų, savikontrolės ar vidiniai auditai yra nebloga išeitis, tačiau rezultatų tikslumo ir efektyvumo galite nepasiekti, ypač jei nėra nustatytų reikiamų matavimo rodiklių arba pateikiama informacija iškraipoma dėl šališkumo.Nuolatinis savikontrolės, vidinis ir nepriklausomas (išorinis) auditas suteikia kliento valymo veiklai spartų tobulėjimą, todėl rekomenduojamas nuolatinis auditų sistemų sukūrimas, kuris padėtų identifikuoti silpnąsias kliento veiklos specifikos vietas. Skaidrumas ir realaus laiko prieinamumas yra itin svarbūs audito atlikimo metu, todėl QUALITAS PRIMUM atlieka audito paslaugas ir kaupia elektroninius duomenis naudodama specialią programinę įrangą QUALYTICK ir jai pritaikytą mobiliąją programėlę – taip surinktus duomenis galima susisteminti ir aiškiai pateikti. Šis būdas paprastas, visiems suprantamas ir, svarbiausia, užtikrina rezultatų registravimą realiu laiku bei prisideda prie aplinkos apsaugos (mažinamas popieriaus, spausdinimo dažų, technikos, elektros energijos naudojimas).  QUALITAS PRIMUM nepriklausomo audito duomenys suteikia rizikų analizę ir prisideda prie jų valdymo, auditas padeda atlikti lyginamąją analizę (skirtingų objektų, pastatų, teritorijų, traukinių, lėktuvų, patalpų, darbuotojų, vadybininkų ir t. t.) ar veiklos valdymo duomenų palyginimą. Platforma QUALYTICK– tai sistema, lanksti ir prieinama visiems mūsų klientams.