VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KONSULTACIJOS

QUALITAS PRIMUM teikia konsultacijos susijusias su valymo paslaugų ir teritorijos priežiūros viešaisiais pirkimais, esame sukoncentravę į šių paslaugų pirkimus, todėl turime sukaupę vieną iš didžiausių patirčių šioje srityje.

Atliekant viešuosius pirkimus ar juose dalyvaujant sėkmė lydi tas organizacijas, kurios turi pakankamai žinių ir praktinės patirties apie viešojo pirkimo organizavimo procesą ir pirkimo objekto specifiškumą ar išskirtinumą. Teisės aktus ir reglamentus atitinkančių dokumentų turėjimas, perkančiajai organizacijai neužtikrina efektyvios, ekonomiškai naudingos ir kokybiškos paslaugos įsigijimo.  Perkamos valymo ir priežiūros paslaugos specifikos išmanymas ir sklandus paslaugos suteikimas po viešojo pirkimo įvykdymo – yra viena iš pagrindinių rodiklių sėkmingam valymo ir priežiūros paslaugų įsigijimui.

 

Norint atlikti efektyvų ir pridėtinę vertę nešantį viešąjį pirkimą, reikia išmanyti teisinį reglamentavimą ir turėti praktinių žinių apie perkamas prekes, paslaugas, darbus. Jeigu reikia papildomų metodinių ir praktinių žinių vykdant valymo paslaugų ir teritorijos priežiūros paslaugų viešuosius pirkimus – kreipkitės į QUALITAS PRIMUM organizacija, kuri turi patirties ir aukšto lygio kompetencijas vykdant valymo paslaugų ir teritorijos priežiūros pirkimus.

QUALITAS PRIMUM:
 • paslaugų vadybos ir valdymo sistema yra akredituota ir sertifikuota standartu ISO 9001 teikiant viešųjų pirkimų konsultacijas, dokumentų ir techninių specifikacijų rengimo bei viešųjų pirkimų ekspertų paslaugas, vykdant valymo paslaugų ir teritorijos priežiūros paslaugų viešuosius pirkimus.
 • personalas – valymo paslaugų ir teritorijos priežiūros paslaugų srities ekspertai.
 • suteiks visas reikiamas konsultacijas, išsamiai išanalizuos esamą situaciją, nepagailės ir suteiks patarimų, papildomų žinių ir perteiks  gerąsias rinkos praktikas.
 • viešųjų pirkimų mokymai – inovatyvūs ir išskirtiniai, tad nepraleiskite progos juose sudalyvauti.
 • viešųjų pirkimų mokymų metu pristato šios rinkos naujovės, mokymų dalyviai naudoja analitinį mąstymą, leidžiantį sklandžiai įvykdyti viešųjų pirkimų procedūras, pateikiamos galimos situacijos, išanalizuojami jų sprendimo būdai ir išeitys, įtraukiant Viešųjų pirkimų įstatymą (VPĮ).
 • vienos iš pagrindinių mokymo temų valymo paslaugų ir teritorijos priežiūros paslaugų racionalaus biudžeto naudojimas, paslaugų įsigijimo specifiškumas, naudojami standartai, rezultatų apibrėžimai, paslaugų atitikties įvertinimo sprendimai vykdant sutartinius įsipareigojimus.
 • mokymų dalyviams išduodami akredituoti sertifikatai.
TEIKIAMOS PASLAUGOS PERKANČIOMS ORGANIZACIJOMS
 • Valymo paslaugų ir teritorijos priežiūros viešojo pirkimo dokumentų; techninių specifikacijų  rengimas, pirkimo dokumentų projektų auditas;
 • Valymo paslaugų ir teritorijos priežiūros viešųjų pirkimų konsultacijos viešojo pirkimo procedūrų atlikimo klausimais;
 • Atstovavimas ekspertų teisėmis perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos veikloje;
 • Teikėjų pasiūlymų vertinimas;
 • Viešųjų pirkimų konsultacijos viešųjų pirkimų procedūrų dokumentavimo klausimais, dokumentų rengimas;
 • Tiekėjų vertinimo kriterijų nustatymas;
 • Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų nustatymas;
 • Viešųjų pirkimų konsultacijos tiekėjų pasiūlymų vertinimo klausimais, pasiūlymų vertinimas, tikslinimas, išvadų rengimas;
 • Pagalba bendraujant su tiekėjais (teikėjais), atsakymų į pretenzijas ir prašymus rengimas, perkančiosios organizacijos interesų atstovavimas ginčuose su tiekėjais;
 • Mokymai
QUALITAS PRIMUM PARENGTOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS ATITINKA ŠIUOS PRINCIPUS:
 • apibrėžti pagrindiniai terminai ir sąvokos, naudojamos sutarties vykdymo metu;
 • apibrėžti užsakovo tikslai perkamai patalpų valymo ir teritorijos priežiūros paslaugai;
 • apibrėžti teisiniai, aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir darbų saugos reikalavimai;
 • apibrėžti kokybiniai ir kiekybiniai reikalavimai, nustatyti paslaugos kokybės lygiai ir jų atitikties įvertinimas;
 • apibrėžti reikalaujami valymo rezultatai ir paslaugos teikimo bei valdymo procesai;
 • apibūdintos valymo ir priežiūros paslaugų funkcijos, jos struktūrizuotos;
 • apibrėžta valymo ir priežiūros paslaugos teikimo struktūra, kokybės kontrolė;
 • nustatyti gautos paslaugos palyginimo su nustatytais tikslais būdai ir apibrėžtas pastovus paslaugos gerinimo procesas.