Valymo paslaugų rinka susiduria su didėjančiais pelningumo, kokybės, technologiniais, veiklos optimizavimo ir sąnaudų taupymo reikalavimais, todėl veiksmingos, suderintos, specializuotos bei prižiūrimos valymo paslaugų kokybės kontrolės ir valymo rezultatų kokybės užtikrinimo sistemos yra inovatyvus sprendimas efektyvinti ir nuolat gerinti jūsų veiklą, be to, tai unikalus konkurencinis pranašumas valymo paslaugų sektoriuje.

QUALITAS PRIMUM specializacija – būtent valymo paslaugų rinkos dalyvių kokybės kontrolės ir rezultatų kokybės užtikrinimo sistemos, todėl mūsų siūlomos sistemos bei sprendimai yra inovatyvūs, specializuoti ir puikiai dera su jūsų veikla ar verslo aplinka.

QUALITAS PRIMUM sukurtos sistemos yra pritaikytos jūsų organizacijai, bet kartu dera su kokybės vadybos sistemomis (pvz., ISO 9001) ar kitomis įmonių turimomis vadybos sistemomis.

Teikdami kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo sistemų paslaugas, mes:
  • Parengiame ir pritaikome kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo sistemas atsižvelgdami į gerąsias pasaulines praktikas, konkurencinę rinką, klientų poreikius ir lūkesčius bei atitinkamus standartus;
  • Tobuliname jau įdiegtas kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo sistemas;
  • Diegiame ir sertifikuojame įdiegtas kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo sistemas;
  • Kuriame valymo paslaugų kokybės kontrolės ir rezultatų kokybės užtikrinimo sistemas pagal kiekvieno kliento individualų poreikį;
  • Rengiame seminarus, pristatome INSTA 800, QLT-100, NEN 2075, GOST R 51780, LVS 1051 standartus ir kokybės kontrolės sistemas šių standartų pagrindu;
  • Teikiama mokymus pagal standartus INSTA 800, QLT-100, NEN 2075, GOST R 51780, LVS 1051;
  • Padedame organizacijos parengti atsakingus darbuotojus bei personalą pagal atitinkamas kokybės kontrolės sistemas;
  • Įvertiname ir išmatuojame jūsų esamos kokybės užtikrinimo sistemą, identifikuojame silpnąsias vietas procesų grandinėje, pateikia pasiūlymus ir rekomendacijas sistemai gerinti ir tobulinti

STANDARTAS QLT-100:

© QLT-100:2018 – Valymo paslaugos. Veiklos vertinimo ir kokybės nustatymo sistema;
© QLT-100:2018 – Cleaning services. Performance evaluation and quality measurement system;
© QLT-100:2018 – Uzkopšanas kvalitāte. Veiktspējas novērtēšanas un kvalitātes mērīšanas sistēma;
© QLT-100:2018 – Puhastusteenused. Jõudluse hindamise ja kvaliteedi mõõtmise süsteem;
© QLT-100:2018 – Usługi sprzątania. Ocena wydajności i system pomiaru jakości;
© QLT-100:2018 – Rengjøringstjenester. Prestasjonsevaluering og kvalitetsmålesystem;
© QLT-100:2018 – Rengøringstjenester. Prestationsevaluering og kvalitetsmålesystem;
© QLT-100:2018 – Siivouspalvelut. Suorituskyvyn arviointi ja laadun mittausjärjestelmä;
© QLT-100:2018 – Städtjänster. Prestationsutvärdering och kvalitetsmätningssystem;
© QLT-100:2018 – Услуги по уборке. Оценка эффективности и система измерения качества;
© QLT-100:2018 – Schoonmaakdiensten. Prestatiebeoordeling en kwaliteitsmeetsysteem;
© QLT-100:2018 – Reinigungsdienste. Leistungsbeurteilung und Qualitätsmesssystem;
© QLT-100:2018 – Services de nettoyage. Système d’évaluation des performances et de mesure de la qualité;
© QLT-100:2018 – Impresa di pulizie. Valutazione delle prestazioni e sistema di misurazione della qualità;
© QLT-100:2018 – Servicios de limpieza. Evaluación del desempeño y sistema de medición de calidad;
© QLT-100:2018 – Serviço de Limpeza. Avaliação de desempenho e sistema de medição de qualidade;
© QLT-100:2018 – Seirbhísí glanta. Measúnú feidhmíochta agus córas tomhais cáilíochta;
© QLT-100:2018 – Takarító szolgálat. Teljesítményértékelés és minőségmérési rendszer;
© QLT-100:2018 – Þrif þjónustu. Frammistöðumat og gæðamælingarkerfi;
© QLT-100:2018 – Úklidové služby. Systém hodnocení kvality a měření kvality;
© QLT-100:2018 – Perkhidmatan pembersihan. Penilaian prestasi dan sistem pengukuran kualiti;
© QLT-100:2018 – クリーニングサービス。 性能評価と品質測定システム;
© QLT-100:2018 – 清潔服務。 績效評估和質量測量系統;
© QLT-100:2018- 清洁服务。 绩效评估和质量测量系统;
© QLT-100:2018- 청소 서비스. 성능 평가 및 품질 측정 시스템

STANDARTAS NEN 2075:

© NEN 2075:2017 – Valymo veiklos matavimo modelis ir procesų kontrolės sistema;

© NEN 2075:2017 – Measuring model and process control system for cleaning performance;

© NEN 2075:2017 – Kwaliteitsmeetsysteem en procescontrolesysteem voor de schoonmaakdienstverlening;

STANDARTAS LVS 1051:

© LVS 1051:2017 – Valymo kokybė. Matavimo sistema, skirta patikrinti ir įvertinti valymo kokybę;

© LVS 1051:2017 – Cleaning quality. Measuring system for assessing and rating cleaning quality;

© LVS 1051:2017 – Uzkopšanas kvalitāte – mērīšanas sistēma uzkopšanas kvalitātes pārbaudei un vertēšanai

STANDARTAS INSTA 800:

© INSTA 800:2018 – INSTA 800-1 Valymo kokybės nustatymo ir vertinimo sistema + INSTA 800 Organizacijų ir asmenų, naudojančių INSTA 800-1, atitikties įvertinimo ir atitikties reikalavimams sertifikavimas;
© INSTA 800-1:2018 System for establishing and assessing cleaning quality + INSTA 800-2:2018 Certification of companies and persons using INSTA 800-1 – Requirements for attestation of conformity;
© NS-INSTA 800-1:2018 Rengjøringskvalitet – Del 1: System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet;
© NS-INSTA 800-2:2018 Rengjøringskvalitet – Del 2: Sertifisering av organisasjoner og personer som anvender NS-INSTA 800-1 – Krav til samsvarsvurdering og etterlevelse;
© DS/INSTA 800-1:2018 + DS/INSTA 800-2 E:2018 Rengøringskvalitet – System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet;
© SS 627801:2017 även kallad INSTA 800 (System för fastställande och bedömning av städkvalitet);
© SFS 5994 Siivouksen tekninen laatu. Mittaus- ja arviointijärjestelmä (INSTA 800).

STANDARTAS GOST R 51780:

© NEN 2075:2017 – Valymo veiklos matavimo modelis ir procesų kontrolės sistema;

© NEN 2075:2017 – Measuring model and process control system for cleaning performance;

© NEN 2075:2017 – Kwaliteitsmeetsysteem en procescontrolesysteem voor de schoonmaakdienstverlening;

QLT-100
NEN 2075
INSTA 800
LVS 1051
EN 13549
GOST R 51780