VALYMO STANDARTAS LVS 1051

VALYMO METODAS LVS 1051

VALYMO KOKYBĖS KONTROLĖS SISTEMA LVS 1051

 VALYMO KOKYBĖS LYGIO NUSTATYMO MODELIS LVS 1051

VALYMO KOKYBĖS VERTINIMO STANDARTAS LVS 1051

 ŠVAROS LYGIO NUSTATYMO STANDARTAS LVS 1051

Apie LVS 1051

Standartas LVS 1051 leidžia nedviprasmiškai nustatyti reikalaujamą valymo kokybės lygį. Modelis LVS 1051 yra identiškas standartui ir vertinimo modeliui INSTA 800, paprastai naudojamas Latvijos Respublikoje. LVS 1051 modelis remiasi pagrindiniais standarto EN 13549 principais, kurio pagrindu sudarytas vertinimo modelis QLT-100.

Modelis LVS 1051 apima visą valymo paslaugų kokybės kontrolės sistemą.

Modelio LVS 1051 pagrindiniai vizualinio patikrinimo principai:

Šeši skirtingi valymo kokybės lygiai: 0 yra žemiausias, o 5 lygis – aukščiausias.

Patalpos skirstomos į 4 elementų grupes:
lubų;
sienų;
grindų;
įrangos;
8 kokybės profiliai
  •  nešvarumų ar taršos tipai padalinti į 4 grupes,
  •  tarša ir nešvarumai tikrinami prieinamose ir sudėtingose vietose,
  •  inspekcija yra atliekama iš karto po patalpos išvalymo,
  • naudojamas priimtinas kokybės limitas – 4 %, tačiau galima taikyti ir skirtingus kokybės limitus.

Kambarių ar patalpų valymas priimamas, jei taršos kaupimo kiekvienoje objektų grupėje kiekis yra mažesnis arba lygus leidžiamam atitinkamo kokybės lygio skaičiui.

Standartas LVS 1051 neturi galimybės vertinti teritorijos priežiūros teikiamų paslaugų kokybės.

Sistema LVS 1051 neapima su valymu susijusių paslaugų kokybės lygio matavimo ir kontrolės, pavyzdžiui, higienos priemonių ir jų papildymo, šiukšliadėžių ištuštinimo, atliekų tvarkymo ir kitų su valymu susijusių darbų.

Kaip ir INSTA 800 ar QLT-100, šis vertinimo modelis orientuotas į valymo paslaugų rezultatų matavimą ir kokybės lygio nustatymą.

Sistema LVS 1051 suteikia didesnį pasitikėjimą ir motyvaciją valytojui, valymo paslaugų įmonei bei klientui. Standartas orientuotas į kokybės lygio apibrėžimą ir nuolatinį jo nustatymą. Be išorės auditų, paslaugos teikėjas ir užsakovas turi vertinti kasdienę valymo paslaugų kokybę apibrėžtu dažnumu, bet nerečiau nei nustatyta vertinimo modelyje LVS 1051.

Standarto LVS 1051 pritaikymas, diegimas, mokymai ir sertifikavimas.

Valymo paslaugų įmonės, valymo paslaugų užsakovai ar kiti susiję asmenys gali savanoriškai taikyti standartą LVS 1051, tačiau norint patvirtinti naudojamo standarto validumą, klientas gali įdiegtą kokybės kontrolės sistemą sertifikuoti pagal LVS 1051 ir gauti tai patvirtinantį QUALITAS PRIMUM, kaip nepriklausomos trečiosios šalies, sertifikatą.

QUALITAS PRIMUM teikia vertinimo modelio LVS 1051 pritaikymo ir diegimo į organizacijos kokybės kontrolės sistemas paslaugas, veda mokymus darbuotojams (valytojams (švaros specialistams), instruktoriams, vadybininkams, technologams, vadovams), atlieka nepriklausomą sertifikavimą.

STANDARTAS LVS 1051:

©LVS 1051:2017 – Valymo kokybė. Matavimo sistema, skirta patikrinti ir įvertinti valymo kokybę;

©LVS 1051:2017 – Cleaning quality. Measuring system for assessing and rating cleaning quality;

©LVS 1051:2017 – Uzkopšanas kvalitāte – mērīšanas sistēma uzkopšanas kvalitātes pārbaudei un vertēšanai