VALYMO STANDARTAS NEN 2075

VALYMO METODAS NEN 2075

VALYMO KOKYBĖS KONTROLĖS SISTEMA NEN 2075

 VALYMO KOKYBĖS LYGIO NUSTATYMO MODELIS NEN 2075

VALYMO KOKYBĖS VERTINIMO STANDARTAS NEN 2075

 ŠVAROS LYGIO NUSTATYMO STANDARTAS NEN 2075

Apie NEN 2075

Modelis NEN 2075 remiasi standartu EN 13549. Kokybės nustatymas atliekamas vizualiai, nenaudojant matavimo prietaisų ar įrangos. NEN 2075 sukurtas atsižvelgiant į valymo paslaugų užsakovų lūkesčius ir valymo paslaugų pramonės galimybes, NEN 2075 laikomas visuotinai priimtinu standartu. Vertinimo modelis skirtas įvertinti įvairios paskirties pastatų ir patalpų valymo kokybę (universitetų, mokyklų, administracinių patalpų, globos namų ir t. t.). Standarto kokybės kontrolės sistema susideda iš dviejų dalių, kurios viena su kita siejasi ir yra sujungtos:

  • kasdienis patikrinimas (kasdienės inspekcijos);
  • periodinis valymo paslaugų atitikties vertinimas (valymo kokybės auditai).

Valymo paslaugų kokybės lygis nustatomas pagal objektyvius kriterijus, nurodytus modelyje NEN 2075. NEN 2075 garantuoja subalansuotą valymo procesą ir valymo darbų atlikimą paliekant mažiau neatitikimų (klaidų, nešvarumų, taršos). Naudojantis modeliu, valymo paslaugų procesas yra nuolat kontroliuojamas ir tobulinamas. Modelis įvertina minimalų užsakovo nustatytą valymo paslaugų kokybės lygį.

Naudojantis modeliu NEN 2075 kokybės matavimas atliekamas palyginant nustatytą rezultatą su aprašytuoju normatyvinio įvertinimo procedūroje. Vertinimo modelis turi tris pagrindinius priimtinus kokybės limitus (AQL): 3 %, 4 % ir 7 %. Vertinimo modelis naudojamas tiek valymo paslaugų techninės dalies kokybei vertinti, tiek ir valymo paslaugų kokybės kontrolei, kuri gali būti valymo proceso dalis.

Modelis NEN 2075 įvertina, ar pasiektas rezultatas atitinka standarto kokybės nustatytą žemutinę ribą, taip pateikia neatitikimų skaičių ir juos suskirsto į keturias grupes:
  • periodinių valymo darbų trūkumas;
  • metodinės valymo klaidos;
  • nenuvalyti paviršiai;
  • paviršiaus trūkumas (nepriimtinas švaros kriterijus, tačiau ne dėl valymo paslaugų įmonės kaltės).

Sistema turi apibrėžtą maksimalų klaidų skaičių, kurį viršijus valymo paslaugų suteiktas kokybės lygis nepasiekiamas, nepriimamas.

Sistema NEN 2075 svarbi palaikant dalykinius ryšius tarp kliento ir valymo paslaugų įmonės, kadangi leidžia iš anksto nustatyti minimalų priimtiną kokybės lygį ir objektyviai atskirti priimtiną (gerą) arba nepriimtiną (blogą, prastą) valymo kokybę.

Kokybės lygio nustatymas vykdomas pagal pastate esančius valomus paviršius. Modelio sklandžiam naudojimui yra būtina nurodyti visą pastate esantį inventorių, kadangi kokybės nustatymas vykdomas vertinant valomus elementus. NEN 2075 yra taikomas pastatuose, kuriuose visi elementai (valomi paviršiai) yra valomi bent vieną kartą per savaitę.

NEN 2075 yra efektyvi valdymo priemonė, kurią įsidiegusios valymo įmonės ir užsakovai atranda bendrą kalbą, išlaiko kokybės lygį ir darniai bendradarbiauja.

Naudojant šią sistemą suteikta valymo paslaugų kokybė yra lyginama su nustatyta standarte valymo kokybe – tai leidžia išlikti nešališkiems ir objektyviems užsakovo ir valymo paslaugų įmonės atžvilgiu.

Taikant šį modelį trečioji šalis, sertifikuota EN 13549 standartu (nepriklausoma nuo užsakovo ir valymo paslaugų įmonės), turi atlikti valymo paslaugų kokybės vertinimą kartą per ketvirtį.

Standartas NEN 2075 yra įtraukiamas į sutartinius įsipareigojimus tarp valymo paslaugų įmonės ir užsakovo.

NEN 2075 neturi galimybės vertinti teritorijos priežiūros paslaugų teikiamos kokybės.

Standarto NEN 2075 pritaikymas, diegimas, mokymai ir sertifikavimas.

Valymo paslaugų įmonės, valymo paslaugų užsakovai ar kiti susiję asmenys gali savanoriškai taikyti standartą NEN 2075, tačiau norint patvirtinti naudojamo standarto validumą, klientas gali įdiegtą kokybės kontrolės sistemą sertifikuoti pagal NEN 2075 ir gauti tai patvirtinantį QUALITAS PRIMUM, kaip nepriklausomos trečiosios šalies, sertifikatą.

QUALITAS PRIMUM teikia vertinimo modelio NEN 2075 pritaikymo ir diegimo į organizacijos kokybės kontrolės sistemas paslaugas, veda mokymus darbuotojams (valytojams (švaros specialistams), instruktoriams, vadybininkams, technologams, vadovams), atlieka nepriklausomą sertifikavimą.

STANDARTAS NEN 2075:

©NEN 2075:2017 – Valymo veiklos matavimo modelis ir procesų kontrolės sistema;

©NEN 2075:2017 – Measuring model and process control system for cleaning performance;

©NEN 2075:2017 – Kwaliteitsmeetsysteem en procescontrolesysteem voor de schoonmaakdienstverlening;