QUALITAS PRIMUM  rengia, pritaiko ir diegia valymo paslaugų ir teritorijos priežiūros paslaugų standartus, atlieka sertifikavimą.

KAS JUMS YRA KOKYBIŠKA ŠVARA?™

Neįvardyti kliento lūkesčiai švarai ir valymo kokybės lygiui apsunkina bendradarbiavimą su valymo paslaugų teikėju. Turint švaros standartą jūs aiškiai ir nedviprasmiškai pateikiate savo organizacijos poziciją švaros atžvilgiu, apibrėžiate savo lūkesčius, prisidedate prie socialiai atsakingos įmonės statuso, rūpinatės savo darbuotojų darbo aplinka, aplinkosauga, darbų sauga, higieniška aplinka, užtikrinate valomų ir prižiūrimų paviršių ilgesnį tarnavimo laiką.

QUALITAS PRIMUM rengia ir pritaiko standartus © STAND 9100™ pagal kiekvieno kliento poreikius ir veiklos specifiškumą. QUALITAS PRIMUM akredituoti ir sertifikuoti valymo ir priežiūros paslaugų standartai – © STAND 9100™ unikalus ir dinamiškas sprendimas verslo ir viešajam sektoriui.

QUALITAS PRIMUM teikia valymo ir priežiūros paslaugų standartų © STAND 9100™ rengimo, diegimo, taikymo bei sertifikavimo paslaugas.

MES SUKURSIME JUMS ŠVAROS STANDARTĄ.

© STAND 9100™ standartai – inovatyvūs ir pritaikyti pagal kliento poreikius atsižvelgiant į kiekvieno užsakovo veiklos specifiškumą ir išanalizavus jų poreikius.

© STAND 9100™ standartai paremti normatyviniais dokumentais, teisės aktais ir visuotinai priimtinais standartais (DIN, LVS, LST, CEN, IEC, ISO ir t. t.).

© STAND 9100™ standartai – tai:

 • Valymo paslaugų standartai
 • Teritorijos priežiūros standartai
 • Švaros standartai
 • Valymo ir priežiūros standartai
 • Infekcijos kontrolės standartai
 • Saugios, higieniškos ir švarios aplinkos standartai

© STAND 9100™ standartai orientuoti į:

 • Rezultatus
 • Procesus
 • Mišrūs – orientuoti į procesus ir rezultatus

Kodėl reikalingi © STAND 9100™ standartai?

 • Apibrėžti užsakovo lūkesčiai
 • Tikslūs reikalavimai valymo ir priežiūros paslaugų kokybei ir kokybės lygiui
 • Aiškūs švaros kriterijai ir apibrėžimai
 • Nedviprasmiški reikalaujami rezultatai
 • Didesnis aiškumas paslaugos teikėjui
 • Vienodas rezultato suvokimas ir užsakovui, ir paslaugos teikėjui
 • Aukštesnio kokybės lygio paslaugų suteikimas
 • Objektyvus paslaugų atitikties įvertinimas
 • Kaštų optimizavimas
 • Problemų eliminavimas
 • Ginčų ir skundų sumažinimas
 • Nustatyto kokybės lygio valdymas
 • Efektyvių valymo ir priežiūros paslaugų teikimo valdymas
 • Lengvas kokybės kontrolės monitoringo procesas
 • Dinamiškas administravimas

© STAND 9100™ valymo paslaugų ir priežiūros paslaugų standartai, pritaikyti viešajam ir verslo sektoriams:

 • Administracinės patalpos
 • Švietimo įstaigos
 • Sveikatos priežiūros įstaigos
 • Bankai
 • Maisto pramonės įmonės
 • Gamybos įmonės
 • Laboratorijos
 • Baseinai
 • Sporto klubai
 • Pirtys
 • Bendrabučiai
 • Ne maisto pramonės patalpas
 • Prekybos centrai
 • Daugiabučių
 • Ligoninės
 • Vaikų darželiai
 • Mokyklos
 • Universitetai
 • Kolegijos
 • Socialinės globos įstaigos
 • Skalbyklos
 • Soliariumai
 • SPA, grožio paslaugų centrai
 • Oro uostai
 • Priešgaisrinės įstaigos
 • Apgyvendinimo paslaugų pastatai
 • Laisvės atėmimo įstaigos, kalėjimai
 • Apgyvendinimo paslaugų įstaigos
 • Karinės įstaigos
 • Akademijos
 • Viešbučiai
 • Sandėliavimo patalpos
 • Kitų veiklų patalpos ir pastatai
 • Teritorija ir lauko aplinka:
 • Keliai
 • Automobilių stovėjimo aikštelės
 • Pievos, vejos, gėlynai
 • Kapinės
 • Parkai
 • Žaliosios zonos
 • Žaidimų aikštelės
 • Kitos teritorijos ir lauko aplinka
 • Transporto sektorius
 • Traukiniai
 • Laivai
 • Lėktuvai
 • Autobusai
 • Sunkvežimiai
 • Lengvasis transportas
 • Kitos transporto priemonės

Standartų © STAND 9100™ vertė užsakovui ir valymo paslaugų įmonei:

 • Kaštų optimizavimas
 • Valymo kokybės lygio užtikrinimo vadovas
 • Užsakovo ir valymo įmonės tarpusavio supratimo gerinimas
 • Aukštesnis darbuotojų ir klientų pasitenkinimas valymo paslaugomis
 • Paslaugos teikėjų motyvavimas ir skatinimas
 • Socialinės atsakomybės didinimas
 • Aplinkosaugos palaikymas
 • Puiki investicija į švarą ir švarią aplinką
 • Dera su LEAN, Six Sigma, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, EN 13549, ISO 2859, ISO 22000, HACCP, ISO TS 16949, ISO 10001, ISO 10002, ISO 10003,  5s, INSTA 800, QLT-100, NEN 2075, LVS 1051, GOST R 51870, APPA, CLEAN STANDARD, K-12, NHS, VHF ir kitais standartais.
 • Techninių specifikacijų sudarymo ir tobulinimo procesas bei pagrindas
 • Sutartinių įsipareigojimų pagrindas
 • Reikalaujamų rezultatų vadovas
 • Paslaugų atitikties įvertinimo struktūra
 • Valymo ir priežiūros paslaugų patikrinimo struktūra ir pagrindas
 • Paslaugų kokybės lygio nustatymo vadovas

Standartai © STAND 9100™ pateikia:

 • Detalizuotą švaros standartą
 • Kokybinius reikalavimus
 • Valymo ir priežiūros paslaugų administravimą ir valdymą
 • Reikalaujamus rezultatus iš paslaugos teikėjo
 • Paslaugos atitikties nustatymą
 • Rizikos įvertinimus
 • Neatitikčių registravimą
 • Kokybės lygio nustatymo sistemą
 • Reikalavimus užsakovui ir paslaugos teikėjui

Standartai © STAND 9100™ padeda rizikų valdymo procesuose, įskaitant:

 • Darbų saugos ir sveikatos rizikos
 • Nehigieniškos aplinkos rizikos
 • Rizikos gauti žemą paslaugos kokybę
 • Rizikos įsigyti žemą paslaugos kokybę
 • Rizika teikti žemą paslaugos kokybę
 • Rizikos sulaukti skundų
 • Prasto viešojo įvaizdžio rizikos
 • Rizikos nuvilti darbuotojus, klientus, lankytojus ir vartotojus
 • Valomų ir prižiūrimų elementų nepriežiūros rizikos
 • Rizikos netekti darbuotojų ir klientų

© STAND 9100™ švaros, valymo ir priežiūros standartų dėmesys yra koncentruotas į reikalaujamo valymo rezultato apibrėžimą, pasiekimą ir atitikties nustatymą, kuris yra dėmesio centras kaip kokybiškas švaros ir higienos normų išlaikymas reikalaujamos aplinkos cikle.

 

Vadovaudamasi standartu © STAND 9100™, valymo įmonė gali įrodyti teikiamų paslaugų efektyvumą ir užsakovo poreikių patenkinimą pristatydama savo teikiamas paslaugas.

 

Standartai © STAND 9100™ apibrėžia reikalaujamus valymo ir priežiūros rezultatus, mažiau koncentruojantis į valymo metodus, kadangi skirtingi valymo paslaugų teikėjai gali pasiekti reikalaujamą rezultatą skirtingais būdais ir procesais, tuo pačiu metu išlaikydami nustatytą kokybės lygį, švarią aplinką, darbų sauga, optimizuojant valymo ir priežiūros paslaugų kainą.

 

Standartai © STAND 9100™ leidžia optimizuoti kaštus, gerinti kokybę, didinti patikimumą ir profesionalumą bei laikytis darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų.

 

Gera valymo ir priežiūros paslaugų sutartis yra ta, kurioje organizacija žino, ko ji siekia ir aiškiai tai nurodo pateikdama reikalaujamus rezultatus.  QUALITAS PRIMU